7 juli 2021

Arduino in de klas

Een van de vaardigheden die we vandaag de dag steeds meer eigen moeten zijn is de digital geletterdheid. Een breed begrip dat het geheel is van de 21e-eeuwse vaardigheden mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking. De mediawijsheid en informatievaardigheden concentreren zich vooral op de wijze waarop je met de moderne media en informatie omgaat. De ICT-basisvaardigheden en het computational thinking kijken meer naar de techniek achter de digitale wereld en de manier van denken die daarbij hoort.

In de sectie natuurkunde willen we steeds meer aandacht gaan besteden aan vooral die laatste twee vaardigheden. Zo is er in de onderbouw een practicum dat ingaat op de basis principes van de digitale technieken en in de bovenbouw het modelleren, waarbij op de computer natuurkundige simulaties worden gemaakt en doorgerekend. Voor 4 vwo is dit jaar voor de tweede keer een practicum verzorgt met een Arduino. Een klein computertje waarmee in combinatie met elektronica allerlei projecten gemaakt kunnen worden van stoplichten en digitale muziekinstrumenten tot aan zelfrijdende robots en domotica (automatisering in huis).

Tijdens dit Arduino practicum lag de nadruk op de beginselen van het programmeren en een stukje elektrotechniek. In eerste instantie vonden de leerlingen dit erg lastig, omdat er veel nieuwe dingen tegelijkertijd op hun pad kwamen. Maar na het voltooien van het eerste project, waarbij ledjes (een soort lampjes) gestructureerd aan en uit gingen, werd er enthousiast gejuicht. “Dit is eigenlijk best interessant en leuk!”

Naast dat het leuk en interessant is, is het bijna een must om meer aandacht te gaan besteden aan deze 21e-eeuwse vaardigheden. Steeds meer vervolgopleidingen en beroepen vragen hierom. Aan de leerlingen zal het niet liggen. Bij navraag wilden meer dan de helft meer met de Arduino gaan doen als de school dit zou aanbieden. Hoe we dat gaan invullen, in het reguliere programma of talenturen of andere manieren, is nog een puzzel. Maar dat we het willen is evident!