De school kiest ervoor om de normaal geldende communicatielijnen voor de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) te handhaven.

  • Voor vragen over het vak kan de leerling terecht bij de vakdocent. Zie daarvoor de mogelijkheden in de Magisteragenda.
  • Voor vakoverstijgende vragen de mentor worden geraadpleegd. Deze neemt ook wekelijks actief contact op.
  • Voor vragen over het schoolexamen kan de eindexamenleerling terecht bij de afdelingsleider.
  • Voor specifieke informatie over corona-maatregelen van school kan een mail worden gestuurd aan: kernteam@dorenweerd.nl

Klik hier voor de verzonden brieven aan ouders

De school is voorlopig, in ieder geval tot en met 6 april, gesloten. Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar via
026 – 339 70 30.  Het centraal eindexamen komt vanwege de coronacrisis dit schooljaar te vervallen.
De schoolexamens gaan wel door, maar daarvoor krijgen scholen meer tijd. 
Voor verdere informatie vragen wij u uw mail in de gaten te houden.
We houden goede moed en zijn trots op hoe het gaat. Problemen zullen we zoveel mogelijk samen oplossen. Wij wensen iedereen veel succes en we helpen elkaar. Op internet zijn voor gezinnen goede tips te vinden voor het omgaan met de nieuwe thuissituatie. 

Coronavirus- spreekuren GGD

De jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Midden houdt tot en met 6 april geen spreekuren op scholen. Als u of uw kind een afspraak heeft op een school gaat deze niet door. De jeugdgezondheidszorg belt u hierover. Als uw afspraak niet op een school is, maar bijvoorbeeld bij de GGD, gaat de afspraak wel door. Dan geldt: kom niet naar de afspraak als u of uw kind last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts. Wilt u dan afbellen op telefoonnummer: 088 3556000. Op deze website vindt u tips om met uw kind over het coronavirus te kunnen praten. Het laatste nieuws over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Heeft u daarna nog vragen, bel dan het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Klik hier om de brief te bekijken

 


In de media wordt u uitgebreid op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Wij begrijpen dat het vragen bij u kan oproepen hoe wij hier als school mee omgaan. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze werkwijze.

Volgen richtlijnen GGD en RIVM
Onze school volgt de richtlijnen en het advies van de GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Daarnaast volgen wij alle berichtgeving romdom dit onderwerp ook op de voet, zodat we tijdig en actueel in kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen.

Adviezen
De belangrijkste maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn heel simpel. Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Meer informatie
U kunt meer informatie over het coronavirus vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl). Deze website geeft antwoord op veelgestelde vragen.

InDifferent

5 maart 2020

Gisteren kreeg InDifferent bezoek van burgemeester Agnes Schaap en de wethouders van de gemeente Renkum, ze wilden met ons kennismaken. Er ontstond een goed gesprek over diversiteit en inclusie op de middelbare school. Als blijk van waardering en steun hadden ze een cadeau voor ons, waarmee we heel blij verrast zijn! 

Opkomen voor minderheden kan best een uitdaging zijn, ook vanwege onbegrip en weerstand uit de samenleving. Niet iedereen vindt diversiteit een goed idee. Daarom is het extra motiverend om te merken dat we worden gesteund. Dus dankjewel voor dit genereuze gebaar!

Alpe d’huzes Music Night

20 februari 2020

Sinds een aantal jaar is het Dorenweerd College een zgn Olympiade school.

Dat betekent dat er in verschillende jaarlagen meegedaan wordt aan olympiades. Deze zijn er o.a. voor de volgende vakken: Aardrijkskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde.

In klas 5V doen altijd alle leerlingen mee aan de wiskunde olympiade, en hebben we de afgelopen jaren altijd wel één of twee leerlingen die hele hoge scores hadden. Maar dit schooljaar hebben we een uitzonderlijk mooi resultaat, want er zijn vier leerlingen die zo goed hebben gepresteerd dat zij door mogen naar de 2e ronde die meestal plaatsvindt op de universiteit in Nijmegen. Met name het feit dat er dit jaar twee leerlingen uit een 3e klas door mogen is bijzonder. Dat belooft nog wat voor de komende jaren….

Jongens, gefeliciteerd met dit mooie resultaat en veel succes tijdens de 2e ronde!!

We zijn trots op jullie.

Le français voyage

5 februari 2020

Op dinsdag 28 januari 2020 hebben meerdere klassen kunnen genieten van de komst van een jonge en enthousiaste taalassistent Frans die aan onze leerlingen heeft laten zien dat ze al heel veel met Frans kunnen doen.
De sectie Frans heeft deze dag kunnen organiseren in het kader van de 8e editie van Le français voyage, een succesvol initiatief van de Table ronde pour le français.

(meer…)