InDifferent Winter Weken

23 november 2020

Corona heeft een grote invloed op iedereen. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat drie op de tien Nederlanders zich eenzaam voelen in de coronacrisis. Vooral onder jongeren is een stijging te zien: bijna de helft in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis en bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog groter. Met name door jongeren wiens situatie niet prettig, stabiel of veilig is, wordt dit als een heel zware tijd ervaren. 

(meer…)

Klik hier om de hele podcast te bekijken.

Silke (18) en Niek (16) hebben post voor Arie Slob:‘Geraakt door homofobe en conservatieve lading van zijn woorden’

DOORWERTH – Twee tieners uit Gelderland schrijven beiden een open brief aan minister Arie Slob uit onvrede met zijn uitspraken over homoseksualiteit op scholen. 

Post voor Arie Slob! En niet zo maar post. De 18-jarige Silke Jansen en de 16-jarige Niek Schoemaker, beide van het Dorenweerd College in Doorwerth, schreven beide een brief aan de minister. Met een gepeperde boodschap, want beide tieners zijn diep verontwaardigd. 

Klik hier om het hele artikel te lezen op De Gelderlander

 

Respect

11 november 2020

Week van Respect

6 november 2020

Deze hele week staat Nederland in het teken van respect. Eigenlijk is het best jammer dat zo’n week nodig is, want respect zou in een vrij land als Nederland heel normaal moeten zijn. Het staat zelfs in de grondwet!

Iedereen verdient respect
Jong, oud, dik, dun of iets ertussenin. 
Zwart, wit, bruin, geel of een andere kleur. 
Moslim, christen, jood, atheïst of wat anders. 
Hetero-, homo-, bi-, aseksueel of wat dan ook. 
Iedereen verdient respect.

(meer…)

We doen het even anders!

30 oktober 2020

Ook binnen het vak Nederlands is woordenschat een belangrijk onderdeel. Het oefenen van woordenschat kan op verschillende manieren. De nieuwe woorden invullen in zinnen is een veel gebruikte werkvorm. 
1B1 deed het vandaag even anders: memory. Een oud gezelschapsspelletje, maar nu moesten er paren gevormd worden van de nieuwe woorden en de omschrijving hiervan.
Er werd druk gediscussieerd of de omschrijving wel echt bij het woord paste, er werden zelf zinnen bedacht om de betekenissen van de woorden te herleiden. 
De leerlingen waren bloedfanatiek en spraken de wens uit het spel een volgende les nog een keer te spelen. Dan konden ze nog extra leren zodat ze hun winstkans konden vergroten. 

Corona – communicatie

22 september 2020

De school kiest ervoor om de normaal geldende communicatielijnen voor de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) te handhaven.

  • Voor vragen over het vak kan de leerling terecht bij de vakdocent. Zie daarvoor de mogelijkheden in de Magisteragenda.
  • Voor vakoverstijgende vragen de mentor worden geraadpleegd. 
  • Voor vragen over het schoolexamen kan de eindexamenleerling terecht bij de afdelingsleider.
  • Voor specifieke informatie over corona-maatregelen van school kan een mail worden gestuurd aan: kernteam@dorenweerd.nl

Klik hier voor de verzonden brieven aan ouders

Klik hier voor het draaiboek coronamaatregelen

Klik hier voor de "Corona-beslisboom middelbare scholen"