Onderwijs

Het Dorenweerd College is een school voor voortgezet onderwijs te Doorwerth (gemeente Renkum) die de opleidingen (tweetalig) vwo, havo en mavo (vmbo-t) aanbiedt. 

Kerntaak

De kerntaak van de school is uitdrukkelijk gericht op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs, onderwijsresultaten, mentoraat, Integraal Personeelsbeleid (IPB) en kwaliteitszorg zijn dan ook de belangrijkste speerpunten voor schoolleiding en team.

Breed onderwijsaanbod

Het Dorenweerd College biedt brede algemene vorming voor alle leerlingen. Deze vindt deels plaats tijdens vak lessen aan de hand van actuele thema’s. Op deze wijze is de docent ook vormend bezig. Vorming vindt daarnaast plaats tijdens buitenroosteractiviteiten, want er zijn ook activiteiten op gebied van cultuur, sport, bèta, enz. die uitgevoerd worden in het kader van cultuureducatie, burgerschap, internationalisering, stages en projecten. Vorming vindt dus ook plaats in de alledaagse onderwijspraktijk o.a. in de manier waarop de docent met leerlingen contact maakt en op hen reageert. Op het Dorenweerd College worden leerlingen niet gedwongen te kiezen voor één bepaalde richting binnen het onderwijsaanbod, bijv. op grond van een specifieke interesse of talent. Daarmee zou dat thema immers een te grote rol krijgen in de persoonlijke ontwikkeling en worden andere richtingen uitgesloten. Bovendien is het de vraag of een leerling eind groep 8 al zo’n ingrijpende keuze kan maken.

Consequent in aandacht & kwaliteit

Samen met de leerlingen wil het team consequent zijn in het hanteren van regels en afspraken. Door de kleinschaligheid weten de leerlingen zich gekend, krijgen zij de aandacht die zij nodig hebben en voelen zij zich vooral veilig. De kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding en de zorg staan bij het team hoog in het vaandel. Voor de kwaliteitskaart van de Inspectie verwijzen wij naar de website van de Inspectie: www.onderwijsinspectie.nl