Actuele vacatures


Het beste uit jezelf halen? Solliciteer bij het Dorenweerd!

Onze actuele vacatures staan op Meesterbaan.

Als medewerker krijg je op het Dorenweerd mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen. Nieuwe collega's worden op school goed begeleid, zowel op schoolniveau als op professioneel vlak. Bovendien investeren wij in zittende medewerkers door het bieden van (docent-)begeleiding en coaching.

Opleidingsschool Alium

Opleidingsschool Alium bestaat uit de 6 scholen van Scholengroep LingeRijn (waar Dorenweerd College onderdeel van uitmaakt), de 3 scholen van de Arentheem Scholengroep, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Academie Educatie (HAN) en de Radboud Docenten Academie (RDA).

We hebben het keurmerk Opleidingsschool. Dat betekent dat we hebben aangetoond dat we een visie hebben op opleiden in de school. En dat we de kwaliteit van dit opleiden duurzaam waarborgen en toetsbaar maken. Ook geeft het keurmerk aan dat we voldoen aan de eisen om samen met verschillende lerarenopleidingen nieuwe docenten op te leiden. Met als doel: méér en beter opgeleide docenten voor de klas. De samenwerking met de lerarenopleiding heeft ook als voordeel dat we meer vakkennis en onderzoek de school binnen halen. De belangrijkste winst is de positieve uitwerking op de kwaliteit van het onderwijs.

Binnen opleidingsschool Alium leren toekomstige docenten van ervaren docenten en omgekeerd en willen we een brug slaan tussen theorie & leren op de opleidingsinstituten en het leren binnen de diverse onderwijspraktijken op de scholen. We verbinden theorie en praktijk en scheppen betekenisvolle leersituaties voor studenten. Gezamenlijk leiden we zo de docenten van de toekomst op.

We leiden binnen opleidingsschool Alium docenten op die:

  • Regisseur zijn van de eigen ontwikkeling
  • Bevlogenheid hebben voor het vak en het werken met leerlingen
  • Een onderzoekende houding hebben.

Heb jij de passie om samen met ons te werken aan de ambitie van het Dorenweerd College?
Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren!