Informatie voor het Primair Onderwijs

Het Dorenweerd College is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV De Verbinding. Kijk voor meer informatie en documenten m.b.t. de overdrachtsprocedure Primair Onderwijs (PO) – Voortgezet Onderwijs (VO) de website van SWV De Verbinding

Doel van deze PO-VO procedure is:

  • Het hanteren van een uniforme overdrachtsprocedure primair onderwijs – voortgezet onderwijs.
  • Een zo zorgvuldig mogelijke plaatsing in het voortgezet onderwijs. 
  • Een zo zorgvuldig mogelijke start van de begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Een aanmelding van een leerling is pas compleet als er een volledige overdracht is. Deze overdracht bestaat uit een aanmeldformulier, adviesformulier en de digitale overdracht via Overstapservice Onderwijs (OSO). De overdracht via OSO staat gelijk aan een onderwijskundig rapport en is een veilige manier om informatie over te dragen. Binnen OSO moet verplicht de bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling toegevoegd worden.

We vragen nadrukkelijk uw aandacht voor de volgende punten:

  • Toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen toelating niet af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. Dit is het gevolg van de Wet Eindtoets.
  • Het voorheen gevraagde Onderwijskundig Rapport (OKR) is vervangen door de bijlage 'sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag'.
  • Voor 1 maart moeten de schooladviezen zijn vastgesteld en worden opgenomen in het leerlingenadministratiesysteem van de school. Hierna heeft de school 2 weken de tijd (voor 15 maart) om de schooladviezen uit te wisselen met BRON.

Formulieren

De benodigde formulieren kunt u downloaden via:

SWV De Verbinding

* Afspraak: De basisschool maakt van het adviesformulier een kopie (liefst een kleurkopie) en geeft deze kopie aan de ouders mee voor aanmelding op de VO-school. Het adviesformulier moet worden ondertekend door directeur van de basisschool en de ouder(s)/ verzorger(s) anders is het formulier niet rechtsgeldig.