Missie & visie

Het Dorenweerd College stimuleert en begeleidt de leerling om het beste uit zichzelf te halen, zodat hij uitstekend is voorbereid op een succesvolle toekomst.

Omdat wij vanuit passie, samen en met ambitie willen bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen in een veilige school luidt de missie van het Dorenweerd College als volgt: ‘Wij stimuleren en begeleiden leerlingen om het beste uit zichzelf te halen,
zodat zij uitstekend zijn voorbereid op een succesvolle toekomst.‘

De visie van het Dorenweerd College is opgebouwd uit de volgende elementen:
  • uitdagend onderwijs; 
  • focus op ontwikkeling;
  • inspelen op verschillen.
Onze kernwaarden zijn samen, passie, ambitie en veilig.

Op het Dorenweerd College staat uitdagend onderwijs centraal en vinden we goede resultaten van belang. We focussen op ontwikkeling: iedere leerling kan het beste uit zichzelf (leren) halen. Leerlingen worden vanuit een positieve houding goed begeleid bij hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit de relatie met leerlingen; we helpen hen opgroeien tot volwassenen en verantwoordelijke leden van de samenleving, tot wereldburgers. Brede vorming zien we als onze taak: kennis en vaardigheden verwerven met aandacht voor sociale- en persoonsvorming.