Maatwerk

In het schooljaar 2019-2020 is er een pilot gestart op het bieden van maatwerkprogramma’s. Omdat de animo hiervoor heel groot was is er besloten om hier een vervolg aan te geven. Hiervoor is er een maatwerkcoach aangesteld.

De maatwerkcoach richt zich met name op de individuele trajecten zoals leerlingen die een ander vakaanbod volgen, vakken op een hoger niveau afsluiten, versneld deelnemen aan een examenprogramma en/of curriculum buiten de school volgen. De maatwerkcoach opereert zowel in de bovenbouw (4-6) als onderbouw (1-3), op zowel mavo, havo als (t)vwo.

De coach is in staat te zien/analyseren wat een leerling nodig heeft om uitgedaagd te worden/blijven met als drijfveer de leerling verder willen helpen in hun ontwikkeling.

Leerlingen die interesse hebben voor maatwerk kunnen zich bij de maatwerkcoach M. Budak (m.budak@dorenweerd.nl) aanmelden.