Schoolorganisatie

Het Dorenweerd College telt circa 1100 leerlingen en is door de indeling in afdelingen kleinschalig georganiseerd. De schoolleiding van het Dorenweerd College valt onder rector dhr. Jeroen Beekmans. Onder leiding van een teamleider zijn de mentoren en vakdocenten verantwoordelijk voor het onderwijs, de begeleiding en de zorg aan de betreffende leerlingen. De afdelingen worden wat betreft de zorg ondersteund door het zorgteam. 

De persoonlijke mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen, mocht de mentor u niet verder kunnen helpen dan kunt contact opnemen met de leerlingcoördinatoren.

Rector

dhr. Jeroen Beekmans
info@dorenweerd.nl

Afdeling brugklas

 

 

Teamleider:
Leerlingcoördinator:

 

mw. Amber Hiemstra-van Dijk
mw. Marie-Louise Engelbrecht 

Afdeling mavo

   

Teamleider:
Leerlingcoördinator (leerjaar 2-4):

  mw. Amber Hiemstra-van Dijk
mw. Marie-Louise Engelbrecht

Afdeling havo

   

Teamleider (leerjaar 2-5):
Leerlingcoördinator (leerjaar 2-3):
Leerlingcoördinator (leerjaar 4-5):

  mw. Lot van der Meijs
mw. Jette Laurman
mw. Esther Bruggemans

Afdeling (tweetalig) vwo

   
Teamleider (leerjaar 2-6):
Leerlingcoördinator (leerjaar 2-3):
Leerlingcoördinator (leerjaar 4-6):
  dhr. Chris Oosterink
mw. Angelique Nuhn
mw. Lianne Wammes

 

Bestuur

Het Dorenweerd valt onder Scholengroep LingeRijn. Voor meer informatie over het bestuur van Scholengroep Lingerijn verwijzen wij naar de website van LingeRijn en het organogram op deze website.