Schoolorganisatie

College van bestuur/directie

De algehele leiding van het Dorenweerd College is in handen van de rector dhr. Jeroen Beekmans. Hij is integraal verantwoordelijk en voert de coördinatie. Verder onderhoudt hij als eindverantwoordelijke contacten met de Medezeggenschaps­raad, de Raad van Toezicht en externe partijen.

Mw. Tanja Vasseur is directeur onderwijs. Zij is onder andere verantwoordelijk voor onderwijs, kwaliteitszorg en de ondersteuningsstructuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die allen woonachtig zijn in de gemeente Renkum e.o. en oefent op basis van het bestuursreglement en het managementstatuut haar governance functie uit. De namen van de leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de volgende pagina in onze Schoolwiki  Raad van Toezicht.

Dhr. J. (Jan) Wiegers
vz CvB
bestuur@dorenweerd.nl

Dhr. J. (Jeroen) Beekmans
rector
info@dorenweerd.nl

Mw. T. (Tanja) Vasseur
directeur onderwijs
info@dorenweerd.nl