<< terug naar startpagina

04. Zorg & ondersteuning

In de missie van de school is het volgende opgenomen: “Het Dorenweerd College heeft de ambitie leerlingen te begeleiden, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen in overeenstemming met hun capaciteiten, talenten en mogelijkheden. Het team wil dit realiseren door een goede pedagogische relatie en een uitdagende didactiek.” 

De ondersteuningsstructuur valt onder de verantwoordelijkheid van mw. Tanja Vasseur, plv. rector. De zorgcoördinator is mw.  Anneke Hogenkamp en de ondersteuningscoördinator mw. Ciska Stuiver.  De OPP-coördinator is mw. Karin van Dijk. 

04.1 Pedagogische visie
Een goede pedagogische relatie is onontbeerlijk voor de veiligheid van de leerling. Iedere docent geeft het goede voorbeeld, biedt een duidelijke structuur en accepteert de leerling als persoon.
Geplaatst in 04. Zorg & ondersteuning
04.2 Mentoraat
De mentor vormt de spil van de leerlingbegeleiding, hier komen alle lijntjes samen.
Geplaatst in 04. Zorg & ondersteuning
04.3 Zorgstructuur
Een bespreking in bijvoorbeeld het mentorenoverleg kan resulteren in een aanmelding van de leerling bij het intern ondersteuningsteam.
Geplaatst in 04. Zorg & ondersteuning
04.4 Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Geplaatst in 04. Zorg & ondersteuning
04.5 Jeugdgezondheidszorg
Jongeren ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste jongeren gaat dit zonder al te grote problemen.
Geplaatst in 04. Zorg & ondersteuning
04.6 Dyslexie en dyscalculie
Wat doen we op het Dorenweerd aan ondersteuning op het gebied van dyslexie & dyscalculie.
Geplaatst in 04. Zorg & ondersteuning
04.7 Huiswerkklas
In de huiswerkklas staan zelfstandig plannen en actief huiswerk maken centraal. We bieden leerlingen een plek om stil en geconcentreerd te kunnen werken.
Geplaatst in 04. Zorg & ondersteuning