30 oktober 2020

We doen het even anders!

Ook binnen het vak Nederlands is woordenschat een belangrijk onderdeel. Het oefenen van woordenschat kan op verschillende manieren. De nieuwe woorden invullen in zinnen is een veel gebruikte werkvorm. 
1B1 deed het vandaag even anders: memory. Een oud gezelschapsspelletje, maar nu moesten er paren gevormd worden van de nieuwe woorden en de omschrijving hiervan.
Er werd druk gediscussieerd of de omschrijving wel echt bij het woord paste, er werden zelf zinnen bedacht om de betekenissen van de woorden te herleiden. 
De leerlingen waren bloedfanatiek en spraken de wens uit het spel een volgende les nog een keer te spelen. Dan konden ze nog extra leren zodat ze hun winstkans konden vergroten.