28 mei 2019

Taaldorp 3 Mavo

Afgelopen vrijdag, 24 mei, is de aula voor het 5e jaar op rij omgetoverd tot 'Taaldorp'. Leerlingen uit 3 mavo die het vak Cambridge Engels volgen, hebben de afgelopen weken tijdens de lessen zich hierop voorbereid door na te denken over het inrichten van hun eigen situatie. Denk hierbij aan een pub, een politiebureau, restaurant, camping etc. Afgelopen vrijdag hebben ze de aula zo ingericht, dat er een zogenaamd 'Taaldorp' is ontstaan: een plek met verschillende situaties, aangekleed door leerlingen uit de Cambridge klas, die vervolgens gebruikt werden om gesprekjes te voeren alsof de leerlingen zich daadwerkelijk in bijv. een restaurant of telefoonwinkel bevonden.

Deze gesprekjes werden uiteraard gevoerd in het Engels door de Cambridge leerlingen. Er was een mooie samenwerking met leerlingen uit 3 tto en 4 tto: deze leerlingen liepen namelijk rond in de aula om de gesprekjes te oefenen met de leerlingen uit 3 mavo of ze stonden als 'werknemer' bij de verschillende situaties om uiteindelijk de leerlingen uit 3 mavo te beoordelen op hun Engels taalgebruik. De leerlingen uit 3 mavo hebben Taaldorp afgesloten met een cijfer voor spreekvaardigheid voor het vak Cambridge Engels. Het was wederom een succes en volgend jaar zullen we het zeker weer doen!

Machteld Staverman – docent Engels en Cambridge Engels