Basisonderwijs


Het Dorenweerd College is aangesloten bij het samenwerkingsverband 25-06 Arnhem en omstreken en houdt zich aan de PO-VO procedure Arnhem e.o. De afspraken over de overdrachtsprocedure Primair Onderwijs (PO) – Voortgezet Onderwijs (VO) vindt u hieronder. Kijk voor meer informatie over de overdrachtsprocedure op de website van swv2506

De overdrachtsprocedure 2019 betreft leerlingen die in augustus 2019 starten in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. De procedure omvat:

We vragen nadrukkelijk uw aandacht voor de volgende punten:

  • Toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen toelating niet af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. Dit is het gevolg van de Wet Eindtoets.
  • Nieuw: Het Onderwijskundig Rapport (OKR) is vervangen door de bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 2019.
  • Voorheen vroegen we de basisscholen om het Onderwijskundig rapport (OKR) uit het leerlingenadministratiesysteem bij het Overstapdossier (OSO) als bijlage bij te voegen.
  • Voor 2019 is afgesproken dat het OKR vervangen wordt door de Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 2019.
  • Voor 1 maart moeten de schooladviezen zijn vastgesteld en worden opgenomen in het leerlingenadministratiesysteem van de school. Hierna heeft de school 2 weken de tijd (voor15 maart) om de schooladviezen uit te wisselen met BRON.
     

Het adviesformulier voor ouders
Afspraak: De basisschool maakt van het adviesformulier een kopie (liefst een kleurkopie) en geeft deze kopie aan de ouders mee voor aanmelding op de VO-school.
Het adviesformulier moet worden ondertekend door directeur van de basisschool en de ouder(s)/ verzorger(s) anders is het formulier niet rechtsgeldig.