04.6 Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie

Nieuw aangemelde leerlingen met dyslexie moeten bij aanmelding hun dyslexieverklaring én onderzoeksrapport inleveren. In de eerste schoolweken krijgen de nieuwe brugklassers een dyslexiepas. De dyslexiecoach kan de leerlingen hulp bieden bij het leren omgaan met dyslexie. Veel brugklasleerlingen maken hier gebruik van, een aantal redt zich ook prima zelfstandig. In het 2e leerjaar wordt waar nodig dezelfde hulp geboden. De hogere leerjaren krijgen hulp als de eerste twee leerjaren bediend zijn.

Aan het begin van het schooljaar (medio september-oktober) wordt er een kennismakingsmiddag voor ouder(s)/verzorger(s) van brugklassers met dyslexie georganiseerd. Tijdens deze middag krijgen zij informatie over hoe de leerlingen met dyslexie op het Dorenweerd College begeleid (kunnen) worden. Leerlingen die gebaat zijn bij het gebruik van Kurzweil mogen dit programma op kosten van school gedurende hun hele VO-schoolloopbaan op het Dorenweerd gebruiken. Sommige leerlingen gebruiken het programma thuis bij hun huiswerk, anderen gebruiken het ook in de les en/ of bij toetsen.

Dyslexiebeleid
 

Dyscalculie

Begeleiding bij ernstige reken/wiskunde problemen en dyscalculie vraagt de juiste aandacht. Leerlingen met deze problemen krijgen, indien nodig, extra ondersteuning. Leerlingen met een dyscalculiepas hebben recht op extra faciliteiten (o.a. gebruik rekenmachine/opzoekkaarten).

Protocol Rekenproblemen en dyscalculie
 

Vragen

Heeft u vragen over onze ondersteuning op het gebied van dyslexie of dyscalculie. Neem dan contact op met een van de zorgcoördinator:  mevrouw Anneke Hogenkamp. Zij helpt u graag verder.

Telefoonnummer: 026-3397030 of per e-mail:  a.hogenkamp@dorenweerd.nl


 

<< terug