08.2 Absentieprocedure

  • Afwezigheid van een leerling door ziekte dient uiterlijk om 8.15 uur door de ouder(s) / verzorger(s), via Magister, te worden gemeld.
     
  • Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. Daar krijgt de leerling een Ziekmeldbrief mee. Direct na thuiskomst meldt de ouder/verzorger de receptie dat hij/zij is aangekomen. Bij terugkomst op school levert de leerling de door één van de ouder(s)/verzorger(s) ondertekende Ziekmeldbrief in bij de receptie.
     
  • Als een leerling tijdens schooluren afwezig moet zijn wegens bezoek aan arts of een andere zeer dringend afspraak, dan dient dit voor vertrek middels de ingevulde en ondertekende Absentiebrief Medische oorzaak bij de receptie meegedeeld te worden. Afspraken tijdens schooluren dienen tot een minimum te worden beperkt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaand protocol:
Protocol absentie en verlof

De genoemde Absentiebrief Ziekte en Absentiebrief Medisch kunt u hieronder vinden:
Absentiebriefje Ziekte
Absentiebriefje Medisch

De briefjes zijn ook af te halen bij de receptie.

 

<< terug