04.1 Pedagogische visie

Een goede pedagogische relatie is onontbeerlijk voor de veiligheid van de leerling. Iedere docent geeft het goede voorbeeld, biedt een duidelijke structuur en accepteert de leerling als persoon. Groei is een autonome energie. Elk mens heeft de behoefte zich te ontwikkelen. Deze ontwikkeling vindt plaats in wisselwerking met de omgeving. Naast de thuissituatie is de school een belangrijke plaats waar deze ontwikkeling plaatsvindt. Juist de periode van 12 tot 20 jaar kenmerkt zich door een groeispurt.

In de puberteit wordt de afstand naar de ouder(s)/verzorger(s) groter, maar de behoefte aan vertrouwdheid ook. Het is een periode van ruimte en richting geven. In de adolescentie wordt het eigen leven vorm gegeven, door het ontwikkelen van eigen waarden en meningen, nieuwe relaties worden aangegaan en onderhouden. De periode kenmerkt zich door het kwetsbaar zijn in het delen van gevoelens. De vraag die centraal staat voor de opgroeiende puber is :“Wie ben ik en wat zijn mijn mogelijkheden?”

De visie van het Dorenweerd College betreffende de ondersteuningsstructuur wordt als volgt samengevat: “Stilstaan bij de leerling, zodat deze zich gezien en gesteund voelt, om zo verdere ontwikkeling mogelijk te maken”. In het begeleiden is het belangrijk dat we achter de leerling staan, de leerling ruimte geven om zelf te ontdekken, de leerling het vertrouwen geven dat altijd hulp kan worden gevraagd en de leerling grenzen aangeven als die nog niet duidelijk zijn.

<< terug