04.5 Jeugdgezondheidszorg

Jongeren ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste jongeren gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet alle jongeren om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van jongeren. U kunt bijvoorbeeld denken aan niet goed groeien, eetproblemen, gehoorproblemen of psychische problemen. Tot de leeftijd van vier jaar wordt deze zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf vier jaar neemt de JGZ van GGD Gelderland-Midden (onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) deze zorg over. Hier werken assistenten van de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en ‘physician assistant’ samen aan de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar.

Alle kinderen worden in het tweede leerjaar gezien voor een standaard screening op school. Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen, ‘physician assistant’ en jeugdverpleegkundigen spreekuren en een gezondheidscheck, dat is een gezondheidsonderzoek voor 15- en 16-jarigen. U kunt ook zelf een afspraak maken als u vragen heeft over ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind. 
Ook kinderen in andere klassen kunnen voor een onderzoek terecht bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld in het geval van veel schoolverzuim. Maar ook als u advies wilt over het gedrag van uw kind of als er sociaal-emotionele problemen zijn. 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u de volgende website raadplegen:

Jeugdartsen GGD Gelderland Midden

Postbus 5364
6802 EJ / Arnhem
Tel: 0800-8446 000 / email: info@vggm.nl

U kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Jeugdarts: mw. Joke van der Woude-Kotterink.

Wilt u een afspraak maken?
Dit kan via de zorgcoördinator: mw. Anneke Hogenkamp.
Tel: 026-3397030 / e-mail:a.hogenkamp@dorenweerd.nl


<< terug