Aanmelden brugklas Dorenweerd College

Heeft uw zoon/dochter een goede indruk van onze school gekregen? Dan kunt u hem/haar uiterlijk 15 maart 2023 digitaal aanmelden voor één van onze brugklassen (mavo-havo/ havo-vwo / vwo  of tto).

Meer informatie over het aanmelden vindt u op de pagina: Dorenweerd College > Groep 8 > Aanmelding brugklas

Aanvullende informatie over de toelating en plaatsing op onze school vindt u op de volgende pagina: Dorenweerd College > Groep 8 > Aanmelding brugklas > Toelating en plaatsing


Terug