SportEnsHeader


#Sport&Bewegen

Bewegingsonderwijs en sport nemen een substantiële rol in binnen het onderwijs op het Dorenweerd College. Niet alleen wordt LO aangeboden als examenvak, ook vinden er buiten de reguliere lessen veel activiteiten plaats zoals sportdagen, skidagen en andere sportieve evenementen.


LO en LO2
Wij vinden het belangrijk dat alle klassen in de onderbouw evenveel LO krijgen. Elke leerling heeft recht op een minimaal aantal uur LO, in de eerste klas is dat 4 uur per week. De volgende leerjaren zijn dat 2 uur LO per week. In de bovenbouw van het Mavo-traject is er de mogelijkheid om LO te kiezen als examenvak. Dit komt neer op 2 uur LO per week extra, waarbij er zowel een verdiepend als verbredend sport- en beweegprogramma wordt aangeboden. Omdat de inhoud van deze lessen verschilt van de reguliere lessen LO, heet het vak LO2.

Vaardigheden
Naast het aanleren en verbeteren van motorische vaardigheden, is een belangrijk doel van de lessen LO het aanleren van sociale vaardigheden. Dit gebeurt door de leerlingen veel te laten samenwerken in dynamische bewegingsvormen, waarbij niet het winnen maar het samenspelen voorop staat. Afhankelijk van de leerlingen en de activiteit wordt gekozen waar de nadruk op komt te liggen.

Extra activiteiten
Zoals eerder benoemd zijn er buiten de lessen om sportieve activiteiten waaraan de leerlingen deelnemen. Wij zijn van mening dat het goed is voor leerlingen om ook buiten de setting van een klaslokaal met elkaar activiteiten te beleven. Een sportdag of een dagje schaatsen hebben een andere dynamiek dan een gewone lesdag. Plus, en dit is voor de sectie LO een belangrijk punt, leerlingen komen in contact met andere vormen van sport dan tijdens de reguliere lessen LO. De sectie LO is onder andere bezig om enkele activiteiten via Mission Olympic binnen de school op te zetten.
De sectie LO organiseert deelname aan Olympic Moves met meerdere teams van leerlingen uit onder- en bovenbouw (voetbal, hockey, golf, tennis enz.). Olympic Moves is de grootste landelijke schoolcompetitie.  In een sfeer van Olympische waarden en passend bij de belevingswereld van jongeren kunnen zij zich via Olympic Moves fysiek, maar ook sociaal verder ontwikkelen.