Op basis van de principes van goed toezicht is het missie/visie statement van de RvT van het Dorenweerd College als volgt:

De raad onderschrijft de volgende principes bij het toezicht houden:

  • Wij handelen vanuit de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de VO-sector en overeenkomstig de beginselen van goed bestuur en goed governance.
  • Wij handelen vanuit verantwoordelijkheid en verbinding met de samenleving en het publieke belang. De specifieke context van het Dorenweerd College is daarbij het uitgangspunt.
  • Bij ons handelen vormen integriteit, transparantie en openheid ons morele kompas. Verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen horen daar nadrukkelijk bij.
  • Een lerend vermogen en professionaliteit staan hoog in ons vaandel. Dat geldt voor de hele organisatie: voor leden van de raad, voor het bestuur, voor het personeel en daardoor voor de kwaliteit van het onderwijs.  

Meer informatie toezichtvisie raad van toezicht Dorenweerd College