Schema per 1-2-2021

Naam 1e termijn 2e termijn 3e termijn Aandachtsgebied Hoofdfuncties Nevenfuncties
Dhr. H. (Henk) Danser

1-1-2021
1-4-2023

   

Voorzitter
Remuneratiecommissie

Gepensioneerd Geen
Dhr. M. (Mark) van der Pol

1-10-2015
1-10-2018

1-10-2018
1-10-2021

 

Vice-voorziter
Onderwijscommissie

Zelfstandig ondernemer bij
Onderwijsadviesbureau Remarkable Learing
Geen
Dhr. E. (Erwin) Meuleman

1-7-2020
1-4-2022

    Auditcommissie  Concerncontroller bij
Alliantie Voortgezet Onderwijs
Zelfstandig ondernemer bij
EduControl BV
Mevr. A. (Anna) Schipper 1-2-2018 1-2-2021  

Onderwijscommissie
Remuneratiecommissie

Zelfstandig onderwijsadviseur bij
Sprankelend Onderwijs
Lid Raad van toezicht
Voila te Leusden
Dhr. R. (Rogier) Straathof *

1-1-2021
1-4-2023

   

Auditcommissie 

Zelfstandig ondernemer bij
InterimScope
Geen

 

Een lid RvT wordt conform de statuten voor 3 jaren benoemd en kan maximaal 2 keer herbenoemd worden.

In bovenstaand overzicht kunnen kortere zittingstermijnen vermeld staan dan de reguliere 3 jaren. Dat wordt veroorzaakt doordat het lid tussentijds benoemd is en conform statuten de plaats ingenomen wordt van de voorganger op het rooster van aftreden.

* Benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad.

e-mail: raadvantoezicht@dorenweerd.nl