PolitiekEnsHeader


#Politiek&Maatschappij

“Burgerschap; niet in de laatste plaats draagt onderwijs bij aan culturele ontplooiing, diversiteit en verdraagzaamheid, morele volwassenwording, zingeving en identiteitsvorming. Onderwijs stimuleert zo de ontwikkeling van burgerschap. Het bijdragen aan “de civil society” moet geleerd en aangemoedigd worden. Het onderwijs is daarin, samen met andere vormen van opvoeding, een factor van belang.” (Citaat uit Nationaal onderwijsakkoord 2013)

Politiek en maatschappij op het Dorenweerd College
Het Dorenweerd College geeft al jaren, vooral binnen het vak MLF (Maatschappijleer, Levensbeschouwing en Filosofie) zowel in haar lessen in de havo-/vwo-bovenbouw alsmede door het laten uitvoeren van praktische opdrachten(po’s), invulling aan bovenstaand citaat. Een voorbeeld hiervan is de Jongeren gemeenteraad, die nu al twintig keer heeft plaatsgevonden. Daarin dienen de leerlingen voorstellen in die daadwerkelijk met subsidie van de gemeente Renkum worden uitgevoerd. Dit jaar zullen twee van die voorstellen worden uitgewerkt; namelijk het geven van lessen duurzaamheid aan de basisscholen en het oprichten van een debatclub.

Civil Society
Alle po’s dienen een bijdrage te leveren aan de “civil society”. Leerlingen zullen dit jaar o.a. het jaarlijkse oudejaarsvoetbaltoernooi mede organiseren, een analyse maken van het aantal deelnemers aan de Airborne wandeltocht, activiteiten ontwikkelen voor ouderen en mensen met een handicap. Ook zullen een aantal 4 havo-leerlingen een kijkje nemen achter de schermen van een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Weer anderen worden ingezet bij de muziekschool en helpen bij het organiseren van een griezeldisco of een halloweenoptocht. Verder worden er gastlessen gegeven en  wordt er volop aandacht gegeven aan allerlei risico’s waar de hedendaagse jeugd mee te maken heeft. Het vak MLF stimuleert op deze wijze de leerlingen in hun ontwikkeling op weg naar volwassen wording en tot volwaardige burgers.