Ouderraad 

Net als in het basisonderwijs hebben ouders soms de behoefte om nauw contact te hebben met school. Een mogelijkheid om actief te participeren, is deelname in de Ouderraad. Een van de speerpunten van het Dorenweerd College is ouderbetrokkenheid. De Ouderraad werkt graag samen met school en met u aan het bevorderen van een veilige, sociale en kwalitatief goede leeromgeving voor uw kind.

De Ouderraad doet dit door in gesprek te zijn met management (en MR); door suggesties en voorstellen te doen over zaken die de school, onderwijs en leerling betreffen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Inbrengen van ervaringen van leerlingen en ouders bij het management (en MR).
 • het financieel bijdragen aan diverse projecten zoals de diploma-uitreiking, het binnenkort te plaatsen pannaveldje en diverse materialen ter ondersteuning van lessen.
 • Het organiseren van thema-avonden met onderwerpen die ertoe doen voor ouders en leerlingen.

Onderwerpen die bijvoorbeeld het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest in een thema-avond zijn: 

 • leren-leren;
 • gameverslaving

Hulpmiddelen bij leren

De OR bestaat op dit moment uit 8 leden:

 • Petra Fokkema 

 • Margaret van Diermen

 • Wilma Kruidenberg

 • Diana Rigola

 • Erika Schipper 

 • Jenneke Jol

 • Bram de Groot

 • Georgina Atkinson

Vanwege natuurlijk verloop en de verschillende aandachtspunten zoeken we nog een nieuw lid. Is uw kind leerling op het Dorenweerd College en wilt u actief deelnemen als lid in de ouderraad, neem dan contact met ons op via ouderraad@dorenweerd.nl 


Nieuwsbrieven