5 november 2018

Week van Respect

Vandaag is de Week van Respect begonnen.  

Tijdens deze week worden in het hele land gastlessen, themaweken, wedstrijden, debatten en nog vele andere activiteiten georganiseerd.
Ook op het Dorenweerd College wordt aandacht aan respect besteedt, dat wordt georganiseerd door InDifferent.

InDifferent is een groep leerlingen die binnen de school opkomt voor tolerantie en diversiteit. Het doel hiervan is dat alle leerlingen, ongeacht etnische of religieuze achtergrond, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap of welke andere reden dan ook, zich veilig en welkom voelen en kunnen zijn wie ze zijn. Hiervoor is een respectvolle omgeving en respect voor jezelf en elkaar van groot belang. Daarom grijpt InDifferent de Week van Respect aan om de aandacht op respect te vestigen.  
 
Respect betekent voor iedereen iets anders. InDifferent heeft als doel dat leerlingen gaan nadenken over wat respect voor hen betekent. Om dat te stimuleren, zijn door de hele school verschillende vragen over respect opgehangen, zoals 'Voor wie heb jij veel respect?' en 'Moet je respect verdienen?'. Alle mentoren krijgen deze vragen als powerpoint, zodat ze in de mentorles behandeld kunnen worden, bijvoorbeeld door erover te debatteren.  

Ook geeft InDifferent in deze week presentaties aan de brugklas, om zichzelf voor te stellen en te debatteren over respect.  

InDifferent wil onderzoeken hoe leerlingen op het Dorenweerd College denken over respect. Daarom is er een enquête gemaakt die alle leerlingen kunnen invullen. Deze staat hier: https://goo.gl/forms/rA1ra9zJCyzIxl6N2 

De week wordt afgesloten met een filmavond op vrijdag 9 november. Deze start om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur.  
Er worden vier films vertoond die te maken hebben met respect, namelijk Moonlight, Hairspray, Trans America en Love, Simon. Bezoekers kunnen kiezen uit een van deze films.  
De kaartjes kosten 1 euro aan de deur en zijn inclusief drinken en popcorn. Als voorprogramma worden enkele korte films vertoond die zijn gemaakt rondom het thema respect, door InDifferent en verschillende klassen. 

Meer informatie vind je op www.weekvanrespect.nl