23 november 2020

InDifferent Winter Weken

Corona heeft een grote invloed op iedereen. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat drie op de tien Nederlanders zich eenzaam voelen in de coronacrisis. Vooral onder jongeren is een stijging te zien: bijna de helft in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis en bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog groter. Met name door jongeren wiens situatie niet prettig, stabiel of veilig is, wordt dit als een heel zware tijd ervaren. 

School is een van de weinige plekken waar leerlingen elkaar nog kunnen ontmoeten. Tijdens de reguliere lessen is niet altijd voldoende ruimte voor de sociale functie van school. Het Dorenweerd College wil hier wat aan doen. Daarom is besloten om de aankomende periode elke twee weken verschillende naschoolse activiteiten te organiseren. Het doel hiervan is dat leerlingen elkaar ontmoeten in een prettige sfeer en deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op zelfontplooiing en sociale omgang. Er worden workshops georganiseerd die zich richten op het versterken van het zelfvertrouwen, op spreken voor publiek, er wordt gedebatteerd over maatschappelijk relevante onderwerpen, er worden films gekeken en besproken en er zijn activiteiten ten bevordering van de expressieve en creatieve vaardigheden.

De Winter Weken worden door InDifferent georganiseerd, maar iedere leerling is welkom. Al deze activiteiten zijn vrijwillig, leerlingen wordt verzocht om zich voordien voor deze activiteiten in te schrijven. Uiteraard gelden bij alle activiteiten dezelfde corona maatregelen als tijdens het reguliere programma, deze worden nauwlettend in acht genomen. Houd voor meer informatie en het precieze programma onze website in de gaten. 

KLIK HIER OM HET PROGRAMMA VAN DE WINTER WEKEN TE BEKIJKEN