MORENE – Middelbaar Onderwijs Regionaal Netwerk

 

Op onze scholen komt de komende jaren op diverse beleidsterreinen veel af. Thema’s zoals verdere professionalisering, verbetering kwaliteit examinering, onderwijsontwikkeling, krimp, het tekort aan docenten, verdere digitalisering en bedrijfskundige ontwikkelingen staan hoog op de agenda.

Ook onze scholen die bestuurlijk éénpitters zijn, zien zich voor deze uitdagingen gesteld. En anders dan bij grote schoolbesturen beschikken de meeste scholen niet over een bestuursbureau.
Tegelijkertijd hechten wij aan onze zelfstandigheid, die ook veel voordelen biedt. Samenwerken, zonder bestuurlijke schaalvergroting, kan echter op diverse manieren. In navolging van de ORION-scholen in het zuiden van Nederland heeft een aantal scholen daarom de samenwerking gezocht om elkaar op diverse beleidsterreinen te ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie over MORENE.