InterEnsHeader

#Internationalisering

Leerlingen moeten zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers, waarbij het van belang is dat ze allemaal op de een of andere wijze in aanraking komen met internationalisering. Ongeacht jaarlaag of afdeling. Het is de taak van ons allen om onze leerlingen duidelijk te maken dat we niet in een afgeschermde wereld leven, maar dat vrijwel alles wat we doen een internationale component bevat.

The World is Yours
Het Dorenweerd College wil voor haar leerlingen de juiste omstandigheden scheppen zodat zij de wereld kunnen ontdekken en zich die wereld eigen kunnen maken. De leerling heeft de mogelijkheden om zelf zijn of haar toekomst vorm te geven en zich te ontwikkelen naar eigen capaciteiten. Deelname aan de verschillende activiteiten laat ook een ontwikkeling in vaardigheden van de leerling zien. De leerling kan bij het behalen van het diploma op het Dorenweerd College een supplement bij het diploma ontvangen, zodat ontwikkeling, initiatief en vaardigheden ook voor een toekomstige onderwijs- en maatschappelijke carrière inzichtelijk zijn.

Internationale activiteiten

 1. Projecten in de klas
  Via projecten in de klas moet de bewustwording van het leven en werken in een wereld die groter is dan onze school, gemeente en/of land vergroot worden. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten in het kader van 'de dag van Europa', behandelen van internationale thema's in de les (curriculum gebonden) of de 'Afrikaweek'

 2. Internationale samenwerkingsprojecten
  Internationale samenwerkingsprojecten zijn bijvoorbeeld Erasmus+ projecten (zoals het LIPS-project met scholen uit België en Engeland) of een videoproject aardrijkskunde met een Finse school of schoolpartnerschappen. Bij deze projecten is er sprake van een bilaterale of multilaterale samenwerking tussen scholen of instanties uit verschillende landen.
   
 3. Individuele leerlingmobiliteit
  Leerlingen uit de (voor-)examenklassen (op vwo is klas 4 al mogelijk) worden in de gelegenheid gesteld om voor hun sector- of profielwerkstuk een internationale stage of onderzoek te verrichten. Voor TTO is dit een verplicht onderdeel, leerlingen op mavo, havo of regulier vwo kunnen hier ook voor in aanmerking komen indien zij voldoende motivatie hebben. Met een juiste motivatie kunnen leerlingen een individuele studiereis naar het buitenland of uitwisseling te maken. Hierbij is eigen initiatief belangrijk en dat willen we als school ondersteunen.
   
 4. Reizen/ dagtrips
  Hieronder vallen o.a. buitenlandse excursies, uitstapjes naar de kerstmarkt in Oberhausen en de taalreizen.
001 interreg Euregio Rijn Waal interreg Deutschland Nederland
002 Interreg EU

Het Dorenweerd College werkt in verschillende internationale projecten samen met:

België – Groenhove Waregem, Waregem
http://www.groenhoveschool.be

Duitsland – Josef Effner Gymnasium, Dachau
http://www.effner.de

Finland – Mäntän lukio, Mänttä-Vilppula
http://www.mantanlukio.fi

Finland – Jämsän lukio, Jämsa
https://fi-fi.facebook.com/pages/Jämsän-lukio/476928658994209

Frankrijk – Lycée Sainte Marie, Caen
http://www.saintemarie-caen.asso.fr

Polen – VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Krakau
http://www.viiipalo.krakow.pl

Verenigd Koninkrijk – Charles Read Academy, Corby Glen
http://www.charlesreadacademy.co.uk
 

 
Ben je geïnteresseerd in tweetalig onderwijs? Ga dan direct naar onze TTO-pagina voor meer informatie.