STRATEGISCH BELEIDSPLAN

In het Strategisch Beleidsplan is vastgelegd wat voor een school het Dorenweerd College wil
zijn. Met name met betrekking tot de volgende kern kernkwaliteiten die men nog meer wil ontwikkelen:

  • het geven van motiverend, stimulerend en als gevolg hiervan activerend onderwijs: de school biedt een uitdagende leeromgeving voor de leerlingen;
  • het leveren van goede (doorstroom)resultaten en optimale leeropbrengsten;
  • het aanbieden van een aantrekkelijk aanbod van les- en buitenlesactiviteiten gericht op maatschappelijke en internationaal georiënteerde vorming;
  • het geven van brede aandacht aan begeleiding en zorg voor de leerlingen.
     

Klik hier voor de PDF-versie van het Strategisch Beleidsplan.