SCHOOLPLAN

In het Schoolplan is vastgelegd wat voor een school het Dorenweerd College wil
zijn. Met name met betrekking tot de volgende kern kernkwaliteiten die men nog meer wil ontwikkelen:

  • het geven van motiverend, stimulerend en als gevolg hiervan activerend onderwijs: de school biedt een uitdagende leeromgeving voor de leerlingen;
  • het leveren van goede (doorstroom)resultaten en optimale leeropbrengsten;
  • het aanbieden van een aantrekkelijk aanbod van les- en buitenlesactiviteiten gericht op maatschappelijke en internationaal georiënteerde vorming;
  • het geven van brede aandacht aan begeleiding en zorg voor de leerlingen.
     

Klik hier voor de PDF-versie van het schoolplan.