SCHOOLORGANISATIE

 

College van bestuur/directie
 
De algehele leiding van het Dorenweerd College is in handen van dhr. Jan Wiegers, voorzitter van college van bestuur a.i. (rector). Deze vormt het bevoegd gezag van de school en is binnen de directie integraal verantwoordelijk en voert binnen de directie de coordinatie. Verder onderhoudt hij als eindverantwoordelijke contacten met de medezeggenschapsraad en externe partijen en zijn zijn primaire portefeuilles: Financiën en Beheer.
Mw. Tanja Vasseur is directeur onderwijs. Zij is onder andere verantwoordelijk voor Onderwijs en Begeleiding.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die allen woonachtig zijn in de gemeente Renkum e.o. en oefent op basis van het bestuursreglement en het managementstatuut haar governance functie uit. De namen van de leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de volgende pagina dorenweerd.nl/raad-van-toezicht/.

Dhr. J. (Jan) Wiegers
vz CvB/ rector ad interim
directie@dorenweerd.nl

Mw. T. (Tanja) Vasseur
directeur onderwijs
directie@dorenweerd.nl

 

Afdelingsleiding

De school is in vier afdelingen verdeeld. De afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een lid van de directie. De afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. De afdelingsleiders worden ondersteund door leerlingcoördinatoren.               

   
Afdeling brugklas  
Afdelingsleider:     mw. Amber Hiemstra
   
Afdeling mavo   
Afdelingsleider: mw. Els Peters
   
Afdeling havo   
Afdelingsleider (leerjaar 2-3):     mw. Jeannette van Rhoon
Afdelingsleider (leerjaar 4-5):  mw. Inge de Leede
Leerlingcoördinator (leerjaar 4-5):   mw. Lot van der Meijs
   
Afdeling (tweetalig) vwo   
Afdelingsleider (leerjaar 2-6): dhr. Bart de Wild
Leerlingcoördinator (t)vwo (leerjaar 2-3): mw. Ilse Eijkman
Leerlingcoördinator (t)vwo (leerjaar 4-6): dhr. Bas Hellinga
   
Stafdiensten  
Staffunctionaris P&O/hoofd OOP mw. Mariejan Wagter