SCHOOLORGANISATIE

 

College van bestuur/directie
 

De algehele leiding van het Dorenweerd College is in handen van de rector  dhr. Jeroen Beekmans. Hij is integraal verantwoordelijk en voert de coördinatie. Verder onderhoudt hij als eindverantwoordelijke contacten met de Medezeggenschaps­raad, de Raad van Toezicht en externe partijen.

Mw. Tanja Vasseur is directeur onderwijs. Zij is onder andere verantwoordelijk voor onderwijs, kwaliteitszorg en de ondersteuningsstructuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die allen woonachtig zijn in de gemeente Renkum e.o. en oefent op basis van het bestuursreglement en het managementstatuut haar governance functie uit. De namen van de leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de volgende pagina dorenweerd.nl/raad-van-toezicht/.

Dhr. J. (Jan) Wiegers
vz CvB
directie@dorenweerd.nl

Dhr. J. (Jeroen) Beekmans
rector
directie@dorenweerd.nl

Mw. T. (Tanja) Vasseur
directeur onderwijs
directie@dorenweerd.nl

 

Afdelingsleiding

De school is in vier afdelingen verdeeld. De afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een lid van de directie. De afdeling wordt geleid door een teamleider. De teamleiders worden ondersteund door leerlingcoördinatoren.               

   
Afdeling brugklas  
Teamleider:     mw. Amber Hiemstra
Leerlingcoördinator (brugklas):   mw. Marie-Louise Engelbrecht
   
Afdeling mavo   
Teamleider: mw. Els Peters
   
Afdeling havo   
Teamleider (leerjaar 2-5):     mw. Inge de Leede
Teamleider a.i. (leerjaar 2-5):     dhr. Marcel Lensink
Leerlingcoördinator (leerjaar 2-3):   dhr. Robbert Caspers
Leerlingcoördinator (leerjaar 4-5):   mw. Lot van der Meijs
   
Afdeling (tweetalig) vwo   
Teamleider (leerjaar 2-6): dhr. Bart de Wild
Leerlingcoördinator (t)vwo (leerjaar 2-3): mw. Ilse Eijkman
Leerlingcoördinator (t)vwo (leerjaar 4-6): mw. Ellen Vrolijk
   
Stafdiensten  
Staffunctionaris P&O/hoofd OOP mw. Mariejan Wagter
   
v.l.n.r.: Inge de Leede / Mariejan Wagter / Amber Hiemstra / Tanja Vasseur / Marcel Lensink / Els Peeters / Bart de Wild / Jeroen Beekmans