ALGEMENE INFORMATIE

 

Het Dorenweerd College is een school voor voortgezet onderwijs te Doorwerth (gemeente Renkum) die de opleidingen (tweetalig) vwo, havo en mavo (vmbo-t) aanbiedt. Het schoolgebouw heeft een bijzonder mooie architectuur, verkeert in perfecte staat van onderhoud en is riant gelegen in een bosrijke omgeving. Bij het onderwijs wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van alle godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen.

Onderwijs houdt voor ons meer in dan leerlingen opleiden naar een goed diploma. Leerlingen de kans geven om zich te ontwikkelen als individu en als medemens in onze maatschappij, vinden wij minstens zo belangrijk. Naast kwalitatief goede lessen en begeleiding bieden we leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan tal van activiteiten die aansluiten bij hun talenten en interesses, zodat zij in staat zijn het beste uit zichzelf te halen.

Missie 
Het Dorenweerd College stimuleert en begeleidt de leerling om het beste uit zichzelf te halen, zodat hij uitstekend is voorbereid op een succesvolle toekomst.

Kerntaak
De kerntaak van de school is uitdrukkelijk gericht op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs, onderwijsresultaten, mentoraat, Integraal Personeelsbeleid (IPB) en kwaliteitszorg zijn dan ook de belangrijkste speerpunten voor schoolleiding en team.

Gebouw
Het Dorenweerd College is gehuisvest in een modern en sfeervol gebouw. De school beschikt naast een prachtige aula over een centraal gelegen ICT-werkruimte voor de leerlingen. Daarnaast zijn de lokalen voorzien van een interactieve opstelling.

Kleinschalig
De school telt ruim1100 leerlingen en is door de indeling in afdelingen kleinschalig georganiseerd. Onder leiding van een teamleider zijn de mentoren en vakdocenten verantwoordelijk voor het onderwijs, de begeleiding en de zorg aan de betreffende leerlingen. De teamleiders worden ondersteund door de leerlingcoördinatoren. De afdelingen worden voor wat betreft de zorg ondersteund door het zorgteam.

Consequent in aandacht & kwaliteit
Samen met de leerlingen wil het team consequent zijn in het hanteren van regels en afspraken. Door de kleinschaligheid weten de leerlingen zich gekend, krijgen zij de aandacht die zij nodig hebben en voelen zij zich vooral veilig. De kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding en de zorg staan bij het team hoog in het vaandel. Voor de kwaliteitskaart van de Inspectie verwijzen wij naar de website van de Inspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Breed onderwijsaanbod
Het Dorenweerd College biedt brede algemene vorming voor alle leerlingen. Deze vindt deels plaats tijdens vak lessen aan de hand van actuele thema’s. Op deze wijze is de docent ook vormend bezig. Vorming vindt daarnaast plaats tijdens buitenroosteractiviteiten, want er zijn ook activiteiten op gebied van cultuur, sport, bèta, enz. die uitgevoerd worden in het kader van cultuureducatie, burgerschap, internationalisering, stages en projecten. Vorming vindt dus ook plaats in de alledaagse onderwijspraktijk o.a. in de manier waarop de docent met leerlingen contact maakt en op hen reageert. Op het Dorenweerd College worden leerlingen niet gedwongen te kiezen voor één bepaalde richting binnen het onderwijsaanbod, bijv. op grond van een specifieke interesse of talent. Daarmee zou dat thema immers een te grote rol krijgen in de persoonlijke ontwikkeling en worden andere richtingen uitgesloten. Bovendien is het de vraag of een leerling eind groep 8 al zo’n ingrijpende keuze kan maken.