ADMINISTRATIE

 

Openingstijden
De school is bereikbaar van 07.30 – 16.30 uur.
De administratie is dagelijks telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur. Bij de administratie kunt u o.a. terecht voor zaken zoals het invullen van formulieren. Kinderbijslagformulieren kunnen bij de receptie worden afgegeven. Deze formulieren kunnen op een later tijdstip volgens afspraak ook weer bij de receptie afgehaald worden.

Voor informatie over tegemoetkoming schoolkosten / studiefinanciering kunt u terecht op deze website: www.ib-groep.nl

Ongevallenverzekering
Voor alle leerlingen is een ongevallenverzekering afgesloten. De leerlingen zijn verzekerd tijdens schooluren en tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van de school. Ook één uur voor en na de activiteiten biedt de verzekering dekking of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van de activiteiten vergt.
De verzekering vergoedt alleen de kosten die gemaakt worden in verband met lichamelijk letsel, dus geen kosten aan brillen, bromfietsen, helmen, kleding, enz. Het is een aanvullende verzekering en slechts die schade wordt gedekt die niet door de eigen verzekering van de ouders/verzorgers wordt vergoed. Aangegaan eigen risico valt binnen de dekking van de eigen verzekering.
De verzekerde bedragen zijn:

  • Bij blijvende invaliditeit maximaal € 60.000,-
  • Bij overlijden € 5.000,-
  • Tandheelkundige hulp € 1.000,-
  • Geneeskundige kosten €1.000,-
  • Schade a.g.v.agressie en geweld €1.500,-

Aansprakelijkheid
Het bestuur, directie en het overige personeel dragen geen verantwoordelijkheid voor vermissing en/of schade aan kleding, fietsen, bromfietsen, mobiele telefoons of andere eigendommen van de leerling.

Studiekosten
Informatie over de studiekosten kunt u terugvinden in de schoolgids.

Download hier de modelovereenkomst.