ABSENTIE

 

  • Afwezigheid van een leerling door ziekte dient op de eerste verzuimdag telefonisch aan de school te worden gemeld tussen 8.00 en 8.30 uur. De Absentiebrief Ziekte moet de leerling na afloop van zijn/haar afwezigheid, op de dag van terugkomst, ingevuld en door een van de ouder(s) / verzorger(s) ondertekend inleveren bij de receptie. Wanneer de leerling deze brief heeft ingeleverd, kan hij/zij een nieuwe brief krijgen bij de receptie.
     
  • Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. Daar krijgt de leerling een Ziekmeldbrief mee. Direct na thuiskomst meldt de leerling de receptie dat hij/zij is aangekomen. Bij terugkomst op school levert de leerling de door een van de ouder(s) / verzorger(s) ondertekende Ziekmeldbrief in bij de receptie.
     
  • Als een leerling tijdens schooluren afwezig moet zijn wegens bezoek aan arts of een andere zeer dringend afspraak, dan dient dit voor vertrek middels de ingevulde en ondertekende Absentiebrief Medische oorzaak de receptie meegedeeld te worden.  Afspraken tijdens schooluren dienen tot een minimum te worden beperkt.

De genoemde Absentiebrief Ziekte en Absentiebrief Medisch kunt u vinden op de ELO. Onder het menu Studiewijzers/ Dorenweerd Algemeen/ Absentie en verlof. De briefjes zijn ook af te halen bij de receptie.

Blessures e.d.
Indien een leerling niet kan deelnemen aan de LO-lessen i.v.m. een blessure wordt hij/zij geacht wel aanwezig te zijn op school. Wanneer een leerling om andere redenen dan bovenstaande niet op school aanwezig kan zijn, wordt u verzocht tijdig contact op te nemen met de teamleider van de betreffende afdeling.