ABSENTIE


Als uw kind afwezig is om welke reden dan ook, zijn er een aantal maatregelen die belangrijk zijn. Hieronder vindt u de daarvoor te nemen stappen.

Afwezigheid door ziekte
Afwezigheid van een leerling door ziekte dient op de eerste verzuimdag telefonisch (026-3397030) aan de school te worden gemeld, bij voorkeur tussen 8.00 en 8.30 uur. Later bevestigen de ouder(s)/verzorger(s) deze afwezigheid met de absentiebrief medische oorzaak.  Deze brief is bedoeld om de duur van de afwezigheid van een leerling achteraf aan de school te melden. De brief moet de leerling na afloop van zijn/haar afwezigheid, op de dag van terugkomst, ingevuld en door een van de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend inleveren bij de receptie. ​Indien de leerling meer dan twee dagen verzuimt wegens ziekte, neemt de ouder/verzorger contact op met de mentor. 

Download hier de absentiebrief medische oorzaak en absentiebrief ziekte

Ziek tijdens schooltijd
Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, meldt hij/ zij zich bij de afdelingsleider van de dag. Deze laat de leerling telefonisch contact opnemen met een ouder/verzorger en geeft de leerling een ziekmeldbrief mee. In sommige gevallen wordt de leerling opgehaald van school. Direct bij thuiskomst belt de ouder/verzorger met school om door te geven dat de leerling thuis is aangekomen. Bij terugkomst op school levert de leerling de door een van de ouder(s)/verzorger(s) ondertekende ziekmeldbrief in bij de receptie.

Afwezigheid door bezoek arts of dringende afspraak
Als een leerling tijdens schooluren afwezig moet zijn wegens bezoek aan arts of een andere zeer dringende afspraak, dan dient dit voor vertrek middels het ingevulde en ondertekende absentiebrief medische oorzaak(zie boven) bij de receptie meegedeeld te worden. Afspraken tijdens schooluren dienen tot een minimum te worden beperkt.

Blessures e.d.
Indien een leerling niet kan deelnemen aan de LO-lessen i.v.m. een blessure wordt hij/zij geacht wel aanwezig te zijn op school. Wanneer een leerling om andere redenen dan bovenstaande niet op school aanwezig kan zijn, wordt u verzocht tijdig contact op te nemen met de afdelingsleider van de betreffende afdeling.