AANMELDING


Procedure aanmelding brugklas
Zie hiervoor de informatie onder het kopje ‘GROEP 8’ – Aanmelding, Toelating en/of Plaatsing .

Procedure aanmelding leerjaar 2 en hoger

  • Voor aanmelding voor het volgende schooljaar gelieve contact op te nemen met de betreffende afdelingsleider
    (mavo: mevrouw Els Peters, havo: de heer Dirkjan van Dijk, vwo: de heer Bart de Wild).
  • Indien toelating mogelijk is, zal er een intakegesprek met de afdelingsleider of leerjaarcoördinator volgen.
  • Bij het intakegesprek dient u (leerling & ouder) mee te nemen: (kopie) identiteitsbewijs, laatst behaalde cijferlijst & rapport, ingevuld aanmeldformulier (hier te downloaden).
  • Na contact met de huidige school zal worden besloten of de leerling toelaatbaar is. Is dat het geval, dan komt de leerling formeel op de wachtlijst.
  • Pas na de laatste bevorderingsvergaderingen is duidelijk of er plek is en kan definitief worden besloten of de leerling toegelaten kan worden.
  • Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een leerling gedurende het huidige schooljaar worden aangenomen.”