AANMELDING


Procedure aanmelding brugklas

Zie hiervoor de informatie onder het kopje ‘GROEP 8’ – Aanmelding, Toelating en/of Plaatsing.

 

Procedure aanmelding leerjaar 2 en hoger

  • Voor aanmelding voor het volgende schooljaar gelieve contact op te nemen met de betreffende afdelingsleider/ leerlingcoördinator.

mavo: mevrouw Els Peters (e.peters@dorenweerd.nl)

havo onderbouw: de heer Caspers (r.caspers@dorenweerd.nl)

havo bovenbouw: mevrouw Lot van der Meijs (l.vandermeijs@dorenweerd.nl)

(t)vwo onderbouw: mevrouw Ilse Eijkman (i.eijkman@dorenweerd.nl)

(t)vwo bovenbouw: mevrouw Ellen Vrolijk (e.vrolijk@dorenweerd.nl)

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek op school, samen met de leerling.
  • De coördinator/afdelingsleider neemt per mail contact op met huidige mentor en maakt een telefonische afspraak. Zodra de huidige mentor het informatieformulier heeft ingevuld en teruggestuurd, neemt de coördinator/afdelingsleider contact met u op.
  • Als de leerling plaatsbaar is, kan het aanmeldingsformulier worden ingeleverd (aanmeldingsformulier_2021 2022_2e leerjaar en hoger). De coördinator/afdelingsleider maakt hiervoor een aparte afspraak met u.
  • Ter bevestiging van de aanmelding ontvangen ouder(s) / verzorger(s) een brief, waarin vermeld staat wanneer definitief bekend is of er plaats is. Tot die tijd komt de leerling formeel op de wachtlijst.
  • Na de laatste bevorderingsvergadering aan het eind van het schooljaar nemen wij contact op met de huidige mentor om te checken of de zij-instromer een eindrapport heeft dat aansluit bij de bevorderingsnormen van het Dorenweerd College.
  • Als de zij-instromer geplaatst kan worden, neemt de coördinator/afdelingsleider telefonisch contact met u op om dit mee te delen en ontvangt u een schriftelijke bevestiging van onze leerlingenadministratie.