INDIFFERENT

Elke school kent leerlingen die moeite hebben met het ontdekken van hun identiteit, bijvoorbeeld vanwege etnische of religieuze afkomst, fysieke oorzaken zoals handicap of ziekte, mentale oorzaken zoals stoornis of aandoening, seksuele identiteit en andere oorzaken die niet direct merkbaar zijn. Indifferent is een groep die opkomt voor respect, diversiteit en inclusie op school, voor en door leerlingen.
Indifferent wil een omgeving creëren waar je uit mag komen voor wie je bent en hoe je wilt zijn. Indifferent vindt het belangrijk om aandacht te vestigen op belangrijke en actuele thema’s en deze bespreekbaar te maken. Indifferent doet dit o.a. door het organiseren van kennismakingsactiviteiten (samen koken, spellen enz.), kunst maken, debatteren, en activiteiten als Week voor het Respect, Week tegen Pesten, Dag tegen Pesten, Paarse vrijdag, filmavonden rondom bovenstaande thematieken enz. Er is een grote groep leerlingen actief verbonden aan Indifferent. Met de diverse activiteiten worden alle leerlingen van de school op de een of andere manier betrokken.