Plaatsing


Het Dorenweerd  plaatst leerlingen op basis van het advies van de basisschool. We kennen de volgende vier typen brugklassen:  

  • mavo/havo-brugklas (voor leerlingen met een mavo of mavo/havo-advies) 
  • havo/vwo-brugklas (voor leerlingen met een havo of havo/vwo-advies) 
  • vwo-brugklas (voor leerlingen met een vwo-advies) 
  • tweetalige vwo (tvwo)-brugklas (voor leerlingen met een (t)vwo-advies) 


Verwachte eindniveau
Het Dorenweerd College vraagt aan de leerkracht een plaatsingsadvies voor  een mavo/havo- , een havo/ vwo- , een vwo-  of een tvwo- brugklas. Daarbij wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om ook het verwachte eindniveau aan te geven, dus of de leerling een mavo-, een havo- of een vwo- diploma  zal halen. 

Tweetalig vwo
Een leerling kan in het tweetalig onderwijs op het Dorenweerd geplaatst worden met een vwo/gymnasium advies. Daarnaast dient uw zoon/dochter op de Centrale Eindtoets (bijvoorbeeld Cito of IEP) een score te behalen van vwo-niveau of hoger. Het tweetalig onderwijs is door het Ministerie van Onderwijs aangewezen als een van de onderwijssoorten die aanvullende eisen mag stellen met betrekking tot de plaatsing van leerlingen. Met een vwo-score of hoger weten we zeker dat de leerling vaardig genoeg is om in te stromen in het tweetalig vwo. Bij twijfel is er nog de mogelijkheid om met elkaar het gesprek aan te gaan en eventueel een extra test te doen. Op basis daarvan zal dan besloten worden om een leerling te plaatsen.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u nog een persoonlijke afspraak dan kunt u contact opnemen met: