Plaatsing brugklas


Het Dorenweerd  plaatst leerlingen op basis van het advies van de basisschool. We kennen de volgende vier typen brugklassen:  

  • mavo/havo-brugklas (voor leerlingen met een mavo of mavo/havo-advies) 
  • havo/vwo-brugklas (voor leerlingen met een havo of havo/vwo-advies) 
  • vwo-brugklas (voor leerlingen met een vwo-advies) 
  • tweetalige vwo (tvwo)-brugklas (voor leerlingen met een (t)vwo-advies) 


Verwachte eindniveau

Het Dorenweerd College vraagt aan de leerkracht een plaatsingsadvies voor  een mavo/havo- , een havo/ vwo- , een vwo-  of een tvwo- brugklas. Daarbij wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om ook het verwachte eindniveau aan te geven, dus of de leerling een mavo-, een havo- of een vwo- diploma  zal halen. 
 

Tweetalig vwo

Een leerling kan in het tweetalig onderwijs op het Dorenweerd geplaatst worden met een vwo/gymnasium advies.
 

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u nog een persoonlijke afspraak dan kunt u contact opnemen met: