AANMELDING BRUGKLAS


Aanmelden voor de brugklas van het Dorenweerd College kan op de aanmeldingsavond op school op donderdagavond 11 maart 2021 (17:00 tot 20:00 uur). De aanmelding vindt plaats op school aan de Dalweg 5 te Doorwerth. Wij zijn als school van mening dat door u in de gelegenheid te stellen om uw kind persoonlijk aan te melden, recht wordt gedaan aan het grote belang van dit besluit.

Wanneer u verhinderd bent op deze belangrijke avond, dan kunt u het aanmeldingsformulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 nog inleveren op school tussen 9:00 en 16:30 uur. Meld u dan met alle juiste documenten bij de receptie van de school. Zij zullen u dan doorverwijzen. Eerder aanmelden dan 12 maart 2021 of per post aanmelden wordt u in verband met een goede afwikkeling van de aanmeldings-, toelatings- en plaatsingsprocedure afgeraden.
 

Formulieren

Bij de aanmelding moeten de volgende formulieren worden ingeleverd:

  • Het aanmeldingsformulier (hier te downloaden!)
  • Een kopie van het adviesformulier van de basisschool ondertekend door directeur en ouder
  • Indien van toepassing verklaring dyslexie en onderzoeksverlsag dyslexie of verslag orthopedagogisch- of psychologisch-onderzoek e.d.

Ter verificatie dient u de ID -kaart of het paspoort van de leerling (of een uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie) mee te nemen naar de aanmeldingsavond. U hoeft geen kopie in te leveren.

Na de aanmelding vraagt onze school het overstapdossier -waaronder de bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag en eventueel overige bijlagen – op bij de basisschool.

Pas als alle formulieren in het bezit zijn van school kunnen we spreken van een geldige aanmelding. Als één van de documenten ontbreekt is de aanmelding niet rechtsgeldig. Daarom is het erg belangrijk om samen met uw kind naar de aanmeldingsavond te komen om uw kind persoonlijk aan te melden. Zo bent u zeker van een goed ontvangen en geldige aanmelding. Stuur beslist geen formulieren per post!


Bevestigingsbrief

U ontvangt vervolgens ter bevestiging een brief dat u uw kind op onze school heeft aangemeld met een uitleg over de verdere procedure.