Corona-communicatie


De school kiest ervoor om de normaal geldende communicatielijnen voor de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) te handhaven.

  • Voor vragen over het vak kan de leerling terecht bij de vakdocent. Zie daarvoor de mogelijkheden in de Magisteragenda.
  • Voor vakoverstijgende vragen kan de mentor worden geraadpleegd.
  • Voor vragen over het schoolexamen kan de eindexamenleerling terecht bij de teamsleider.
  • Voor specifieke informatie over corona-maatregelen van school kan een mail worden gestuurd aan: kernteam@dorenweerd.nl
     

Klik hier voor de verzonden brieven aan ouders

 klik hier voor de richtlijn voor scholen tijdens corona

Klik hier voor de "Corona-beslisboom middelbare scholen"