BetaEnsHeader


#Bèta&Olympiade

Het Dorenweerd College wil het beste uit leerlingen halen. Zij doet dit door een goede pedagogische relatie en een uitdagende didactiek. Tevens wil zij leerlingen de mogelijkheid bieden te excelleren. Dit geldt met name voor de bèta-vakken en onze deelname aan de Olympiades.

Olympiadeschool
Sinds enkele jaren mag het Dorenweerd zich Olympiadeschool noemen. Dit houdt in dat er met de exacte vakken elk jaar meegedaan wordt aan de Olympiades. Dit zijn landelijke competities waarbij de leerlingen in verschillende rondes op hun kennis en vaardigheden van de exacte vakken getest worden. De vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde hebben de Olympiades geïntegreerd in het curriculum en gebruiken de Olympiades als didactisch instrument om leerlingen extra uit te dagen. Hier krijgen leerlingen de mogelijkheid om binnen een exact vak te excelleren en zich te meten met de beste talenten van heel Nederland.