Beleidsdocumenten


Onder de verschillende menu-items vindt u de beleidsstukken, plannen en verslagen van het Dorenweerd. De beleidsdocumenten bevatten plannen waarin we het beleid en de strategie voor komende jaren aangeven maar ook documenten waarin terugkijken en verantwoording afleggen m.b.t. onze onderwijs visie en missie.