Net als andere jaren werd in januari de wiskunde olympiade georganiseerd.
Helaas door de corona maatregelen wel in een iets andere vorm, maar zeker niet met minder succes.

Op donderdag 4 februari hebben Kalle, Wiebe, Thijs en Julie met z’n vieren via een online verbinding meegedaan aan de wiskunde olympiade. Met drinken en voldoende proviand in de aanslag zaten zij al ruim een kwartier voor de start klaar. Na een korte instructie van mijn kant, en de nodige handelingen op de online beveiligde olympiade site konden de vier van start. Er werd hard gewerkt, af en toe even naar buiten gestaard. Tot ongeveer 10 minuten voor het eind van de beschikbare tijd, toen was de eerste klaar!

(meer…)

Op vrijdag 13 maart 2020 werd de tweede ronde van de Wiskun­de Olympia­de gehou­den. Er werden voor de tweede ronde op grond van de score in de eerste ronde 944 leerlin­gen uitgeno­digd. Daarbij ontvin­gen nog 10 leerlin­gen een 'wild­card'. Wegens de bijzon­dere omstan­dighe­den vond de wed­strijd dit jaar niet op de beoogde univer­sitei­ten plaats. Dankzij de inzet van de betrok­ken docen­ten op de verschillende scholen heeft bijna ieder­een op zijn eigen school toch met de tweede ronde mee kunnen doen.

Op grond van de resulta­ten en de verhou­ding binnen de deelne­mersca­tego­rieën gaan de onder­bouw­leerlin­gen met min­stens 14 punten, de vierde­klas­sers met min­stens 20 punten en de vijfde­klas­sers met min­stens 23 punten door naar de finale. 

Thijs Messchendorp (3T) is één van die onderbouwleerlingen, die door mag naar de finale, die op vrijdag 11 septem­ber 2020 in Eindho­ven zal plaats­vinden. Thijs, van harte gefeliciteerd. We wensen deze topper veel succes met het voorbereiden op de finale!!

Oorkonde Thijs Messchendorp

Sinds een aantal jaar is het Dorenweerd College een zgn Olympiade school.

Dat betekent dat er in verschillende jaarlagen meegedaan wordt aan olympiades. Deze zijn er o.a. voor de volgende vakken: Aardrijkskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde.

In klas 5V doen altijd alle leerlingen mee aan de wiskunde olympiade, en hebben we de afgelopen jaren altijd wel één of twee leerlingen die hele hoge scores hadden. Maar dit schooljaar hebben we een uitzonderlijk mooi resultaat, want er zijn vier leerlingen die zo goed hebben gepresteerd dat zij door mogen naar de 2e ronde die meestal plaatsvindt op de universiteit in Nijmegen. Met name het feit dat er dit jaar twee leerlingen uit een 3e klas door mogen is bijzonder. Dat belooft nog wat voor de komende jaren….

Jongens, gefeliciteerd met dit mooie resultaat en veel succes tijdens de 2e ronde!!

We zijn trots op jullie.

Donderdag 21 maart was het weer zover, de jaarlijkse kangoeroe wiskundewedstrijd.
30 enthousiaste leerlingen van verschillende niveau's uit de brugklas hebben het 7e en 8e uur enorm hard gewerkt om verschillende lastige wiskunde opgaven en puzzels op te lossen.
Wat een toppers zitten er hier op school!

 


Verschillende leerlingen van het Dorenweerd hebben in maart deelgenomen aan de Kangoeroewedstrijd 2017; de grootste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. Rembrandt en Yarno uit 1b2 hebben op mavo/havo-niveau gewonnen. De winnaars op havo/vwo-niveau zijn Amadou en Jip als duo en Elise Korsmit als individuele deelnemer. Gefeliciteerd!