Afgelopen vrijdag, 24 mei, is de aula voor het 5e jaar op rij omgetoverd tot 'Taaldorp'. Leerlingen uit 3 mavo die het vak Cambridge Engels volgen, hebben de afgelopen weken tijdens de lessen zich hierop voorbereid door na te denken over het inrichten van hun eigen situatie. Denk hierbij aan een pub, een politiebureau, restaurant, camping etc. Afgelopen vrijdag hebben ze de aula zo ingericht, dat er een zogenaamd 'Taaldorp' is ontstaan: een plek met verschillende situaties, aangekleed door leerlingen uit de Cambridge klas, die vervolgens gebruikt werden om gesprekjes te voeren alsof de leerlingen zich daadwerkelijk in bijv. een restaurant of telefoonwinkel bevonden.

(meer…)