Arduino in de klas

7 juli 2021

Een van de vaardigheden die we vandaag de dag steeds meer eigen moeten zijn is de digital geletterdheid. Een breed begrip dat het geheel is van de 21e-eeuwse vaardigheden mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking. De mediawijsheid en informatievaardigheden concentreren zich vooral op de wijze waarop je met de moderne media en informatie omgaat. De ICT-basisvaardigheden en het computational thinking kijken meer naar de techniek achter de digitale wereld en de manier van denken die daarbij hoort.

(meer…)