De school kiest ervoor om de normaal geldende communicatielijnen voor de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) te handhaven.

  • Voor vragen over het vak kan de leerling terecht bij de vakdocent. Zie daarvoor de mogelijkheden in de Magisteragenda.
  • Voor vakoverstijgende vragen de mentor worden geraadpleegd. Deze neemt ook wekelijks actief contact op.
  • Voor vragen over het schoolexamen kan de eindexamenleerling terecht bij de afdelingsleider.
  • Voor specifieke informatie over corona-maatregelen van school kan een mail worden gestuurd aan: kernteam@dorenweerd.nl

Klik hier voor de verzonden brieven aan ouders

Op vrijdag 13 maart 2020 werd de tweede ronde van de Wiskun­de Olympia­de gehou­den. Er werden voor de tweede ronde op grond van de score in de eerste ronde 944 leerlin­gen uitgeno­digd. Daarbij ontvin­gen nog 10 leerlin­gen een 'wild­card'. Wegens de bijzon­dere omstan­dighe­den vond de wed­strijd dit jaar niet op de beoogde univer­sitei­ten plaats. Dankzij de inzet van de betrok­ken docen­ten op de verschillende scholen heeft bijna ieder­een op zijn eigen school toch met de tweede ronde mee kunnen doen.

Op grond van de resulta­ten en de verhou­ding binnen de deelne­mersca­tego­rieën gaan de onder­bouw­leerlin­gen met min­stens 14 punten, de vierde­klas­sers met min­stens 20 punten en de vijfde­klas­sers met min­stens 23 punten door naar de finale. 

Thijs Messchendorp (3T) is één van die onderbouwleerlingen, die door mag naar de finale, die op vrijdag 11 septem­ber 2020 in Eindho­ven zal plaats­vinden. Thijs, van harte gefeliciteerd. We wensen deze topper veel succes met het voorbereiden op de finale!!

Oorkonde Thijs Messchendorp

De school is voorlopig, in ieder geval tot en met 6 april, gesloten. Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur bereikbaar via
026 – 339 70 30.  Het centraal eindexamen komt vanwege de coronacrisis dit schooljaar te vervallen.
De schoolexamens gaan wel door, maar daarvoor krijgen scholen meer tijd. 
Voor verdere informatie vragen wij u uw mail in de gaten te houden.
We houden goede moed en zijn trots op hoe het gaat. Problemen zullen we zoveel mogelijk samen oplossen. Wij wensen iedereen veel succes en we helpen elkaar. Op internet zijn voor gezinnen goede tips te vinden voor het omgaan met de nieuwe thuissituatie. 

Coronavirus- spreekuren GGD

De jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Midden houdt tot en met 6 april geen spreekuren op scholen. Als u of uw kind een afspraak heeft op een school gaat deze niet door. De jeugdgezondheidszorg belt u hierover. Als uw afspraak niet op een school is, maar bijvoorbeeld bij de GGD, gaat de afspraak wel door. Dan geldt: kom niet naar de afspraak als u of uw kind last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts. Wilt u dan afbellen op telefoonnummer: 088 3556000. Op deze website vindt u tips om met uw kind over het coronavirus te kunnen praten. Het laatste nieuws over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Heeft u daarna nog vragen, bel dan het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Klik hier om de brief te bekijken

 


In de media wordt u uitgebreid op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Wij begrijpen dat het vragen bij u kan oproepen hoe wij hier als school mee omgaan. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze werkwijze.

Volgen richtlijnen GGD en RIVM
Onze school volgt de richtlijnen en het advies van de GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Daarnaast volgen wij alle berichtgeving romdom dit onderwerp ook op de voet, zodat we tijdig en actueel in kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen.

Adviezen
De belangrijkste maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn heel simpel. Het zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Meer informatie
U kunt meer informatie over het coronavirus vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl). Deze website geeft antwoord op veelgestelde vragen.

InDifferent

5 maart 2020

Gisteren kreeg InDifferent bezoek van burgemeester Agnes Schaap en de wethouders van de gemeente Renkum, ze wilden met ons kennismaken. Er ontstond een goed gesprek over diversiteit en inclusie op de middelbare school. Als blijk van waardering en steun hadden ze een cadeau voor ons, waarmee we heel blij verrast zijn! 

Opkomen voor minderheden kan best een uitdaging zijn, ook vanwege onbegrip en weerstand uit de samenleving. Niet iedereen vindt diversiteit een goed idee. Daarom is het extra motiverend om te merken dat we worden gesteund. Dus dankjewel voor dit genereuze gebaar!

Alpe d’huzes Music Night

20 februari 2020