9 januari 2017

Jong beginnen met Art & Design


Negen leerlingen van onze school nemen deel aan “Jong beginnen met Art & Design”. Na de succesvolle pilot van vorig jaar bieden ArtEZ en Kunstbedrijf Arnhem opnieuw deze buitenschoolse cursus aan voor leerlingen in de brugklas van mavo, havo en vwo. Het doel van de cursus is om talentvolle brugklasleerlingen enthousiast te maken voor het kunstonderwijs en hen uit te dagen om heel veel te maken.

 

 

Na het volgen van de cursus vindt een jonge talentvolle leerling gemakkelijker de weg naar het aanbod van oriëntatie cursus en vooropleiding van het kunstvakonderwijs. Een eventuele doorstroom naar het kunstonderwijs wordt hierdoor beter voorbereid (vergelijk bijvoorbeeld de voortrajecten voor het muziekonderwijs). 

Doel
De leerlingen leren wat het van hen vraagt om eigenzinnig beeldend werk te maken of om  producten te ontwerpen. Ze oefenen hun tekenvaardigheid, ze leren te werken met allerlei technieken, ook met digitale technieken en ze leren hun ideeën om te zetten naar een ontwerp. Het belangrijkste is dat ze leren om hun eigen talent beter te herkennen en om hun enthousiasme voor het vakgebied om te zetten naar hun persoonlijke beeldende ontwikkeling.


Traject
De deelnemers worden geworven via de docenten van de deelnemende middelbare scholen. Ze kijken of ze bijzonder gemotiveerde leerlingen hebben, die behoefte hebben aan het verder ontwikkelen van hun talent. De voorgedragen leerlingen worden via hun ouders uitgenodigd om deel te nemen aan de buitenschoolse cursus “Jong beginnen met Art & Design”

Lesprogramma
Het programma is gericht op de praktische ontwikkeling van het creatieve talent en op het vergroten van kennis en inzicht in de kunsten. De lessen worden gegeven door jonge professionals uit het vakgebied. Het programma bestaat uit 10 lessen van 2 uur, die plaatsvinden van 16:30 – 18:30 uur, op donderdagmiddag in Rozet, Kunstbedrijf Arnhem

De leerlingen krijgen verschillende vakken aangeboden, waarin ze diverse materialen en technieken leren kennen maar vooral ook leren hoe ze een idee kunnen vormgeven en uitwerken. De volgende vakken worden gegeven: tekenen, digitale technieken, grafisch ontwerpen, fashion design, product design (wijzigingen voorbehouden). De cursus wordt afgesloten met een expositie, bedoeld voor docenten, ouders en medeleerlingen enz.