Plaatsing

 

Het Dorenweerd  plaatst leerlingen op basis van het advies van de basisschool.

Het Dorenweerd College kent de volgende vier typen brugklassen:  

  1. een mavo/havo–brugklas,
  2. een havo/vwo-brugklas,
  3. een vwo-brugklas,
  4. een tweetalige vwo (tvwo)-brugklas.


Voor plaatsing in de:

mavo/ havo-brugklas:  mavo of mavo/ havo-advies   
havo/ vwo-brugklas: havo of havo/ vwo- advies   
vwo-brugklas vwo-advies  
tvwo-brugklas: (t)vwo-advies  


Verwachte eindniveau
 

Het Dorenweerd College vraagt aan de leerkracht een plaatsingsadvies voor  een mavo/havo- , een havo/ vwo- , een vwo-  of een tvwo- brugklas. Daarbij wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om ook het verwachte eindniveau aan te geven, dus of de leerling een mavo-, een havo- of een vwo- diploma  zal halen. 

Tweetalig vwo
 

Een leerling kan in het tweetalig onderwijs op het Dorenweerd geplaatst worden met een vwo/gymnasium advies. Daarnaast dient uw zoon/dochter op de Centrale Eindtoets (bijvoorbeeld Cito of IEP) een score te behalen van vwo-niveau of hoger. Het tweetalig onderwijs is door het Ministerie van Onderwijs aangewezen als een van de onderwijssoorten die aanvullende eisen mag stellen met betrekking tot de plaatsing van leerlingen. Met een vwo-score of hoger weten we zeker dat de leerling taalvaardig genoeg is om in te stromen in het tweetalig vwo. Bij twijfel is er nog de mogelijkheid om met elkaar het gesprek aan te gaan en eventueel een extra test te doen. Op basis daarvan zal dan besloten worden om een leerling te plaatsen.

Vragen?
 

Heeft u nog vragen of wilt u nog een persoonlijke afspraak dan kunt u contact opnemen met: