AANMELDING


Aanmelden voor de brugklas van het Dorenweerd College kan op de aanmeldingsavond op school op donderdagavond 8 maart 2018 (17:00 tot 20:00 uur). De aanmelding vindt plaats in de aula van de school aan de Dalweg 5 te Doorwerth. Wij zijn als school van mening dat door u in de gelegenheid te stellen om uw kind persoonlijk aan te melden, recht wordt gedaan aan het grote belang van dit besluit.

Wanneer u verhinderd bent op deze avond, dan kan het aanmeldingsformulier tot uiterlijk woensdag 14 maart rechtstreeks bij de school worden ingeleverd. De einddatum voor aanmelding bij scholen voor voortgezet onderwijs is 15 maart 2018. Bij de aanmelding moeten ouder(s)/ verzorger(s) aangeven of hun kind extra ondersteuning nodig heeft in het kader van Passend Onderwijs. 

Formulieren
Bij de aanmelding moeten de volgende formulieren worden ingeleverd:

  • Het aanmeldingsformulier 2018-2019 (hier te downloaden!) 
  • Een kopie van de ID -kaart of het paspoort van de leerling (of een uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie),
  • Een kopie van het adviesformulier van de basisschool ondertekend door leerkracht en ouder
  • Indien van toepassing verklaring dyslexie of verslag orthopedagogisch- of psychologisch-onderzoek e.d.

Na de aanmelding vraagt onze school het overstapdossier -waaronder het onderwijskundigrapport (okr) en eventuele bijlagen- op bij de basisschool.

Pas als alle formulieren in het bezit zijn van school kunnen we spreken van een geldige aanmelding. Als één van de documenten ontbreekt is de aanmelding niet rechtsgeldig. Daarom is het erg belangrijk om samen met uw kind naar de aanmeldingsavond van 8 maart 2018 te komen om uw kind persoonlijk aan te melden. Zo bent u zeker van een goed ontvangen en geldige aanmelding. Stuur beslist geen formulieren per post!


Bevestigingsbrief
U ontvangt vervolgens ter bevestiging een brief dat u uw kind op onze school heeft aangemeld met een uitleg over de verdere procedure.