Basisonderwijs


Het Dorenweerd College is aangesloten bij het samenwerkingsverband 25-06 Arnhem en omstreken en houdt zich aan de PO-VO procedure Arnhem e.o. De afspraken over de overdrachtsprocedure Primair Onderwijs (PO) – Voortgezet Onderwijs (VO) vindt u hieronder. Kijk voor meer informatie over de overdrachtsprocedure op de website van Stichting PAS

De overdrachtsprocedure 2018 betreft leerlingen die in augustus 2018 starten in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. De procedure omvat:

 • Het tijdpad 2018 met werkafspraken en acties van primair- en voortgezet onderwijs.
 • Adviesformulier VO bij de overgang PO-VO 2018.
 • Bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Toelichting op het Adviesformulier VO 2018 en de bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Overzicht van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio met relevante gegevens voor schoolkeuze.
   

We vragen nadrukkelijk uw aandacht voor de volgende punten:

 • Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen toelating niet af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. Dit is het gevolg van de Wet Eindtoets.
 • Nieuw: Het Onderwijskundig Rapport (OKR) is vervangen door de bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Voorheen vroegen we de basisscholen om het Onderwijskundig rapport (OKR) uit het leerlingenadministratiesysteem bij het Overstapdossier (OSO) als bijlage bij te voegen.
 • Voor 2018 is afgesproken dat het OKR vervangen wordt door de Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Voor 1 maart moeten de schooladviezen zijn vastgesteld en worden opgenomen in het leerlingenadministratiesysteem van de school. Hierna heeft de school 2 weken de tijd (voor15 maart) om de schooladviezen uit te wisselen met BRON.
   

Het adviesformulier voor ouders
Afspraak: De basisschool maakt van het adviesformulier een kopie (liefst een kleurkopie) en geeft deze kopie aan de ouders mee voor aanmelding op de VO-school.