Basisonderwijs


Het Dorenweerd College is aangesloten bij het samenwerkingsverband 25-06 Arnhem en omstreken en houdt zich aan de PO-VO procedure Arnhem e.o. In het swv. Arnhem e.o. zijn afspraken gemaakt over de overdrachtsprocedure Primair Onderwijs (PO) – Voortgezet Onderwijs (VO). Doel van deze afspraken is:

 • Het hanteren van een uniforme overdrachtsprocedure primair onderwijs – voortgezet onderwijs. 
 • Het gebruik van een uniform onderwijskundig rapport (zie opmerking hieronder).
 • Een zo zorgvuldig mogelijke plaatsing in het voortgezet onderwijs.
 • Een zo zorgvuldig mogelijke start van de begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
   

Overdrachtsprocedure
De overdrachtsprocedure 2017 betreft leerlingen die in augustus 2017 starten in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. De procedure omvat:

 • Het tijdpad 2017met werkafspraken en acties van primair- en voortgezet onderwijs.
 • Adviesformulier VO bij de overgang PO-VO 2017.
 • Kopie van het adviesformulier voor de ouders/verzorgers.
 • Toelichting op het Adviesformulier VO 2017 en het Onderwijskundigrapport 2017.
 • Overzicht van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio met relevante gegevens voor schoolkeuze.

We vragen nadrukkelijk uw aandacht voor de volgende punten:

 • Vanaf het schooljaar 2014-2015 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.
 • Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets.
  Dit is het gevolg van de nieuwe Wet Eindtoets. 

Kijk voor meer informatie over de overdrachtsprocedure op de website van Stichting PAS