EXTERNE ADRESSEN


Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
0800-8051 

Jeugdgezondheidszorg
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
026-3773805
http://www.vggm.nl/vggm

Jeugdarts
mw. A. van Woerkom

Schoolverpleegkundige
mw. W. Koning

Vertrouwensinspecteur
0900 1113 111

Externe vertrouwenspersonen
Mw. Marijke van den Brink
088 – 35 56 900

Mw. Michèle Haagmans
088 – 35 56 900