Van 24 t/m 26 november hebben 12 leerlingen uit 2tto en 3tto deelgenomen aan de FirstMUN conferentie in Hardenberg. FirstMUN is een Model United Nations conferentie waar leerlingen het hele weekend in het Engels debatteren over beleid dat ook door de echte Verenigde Naties besproken wordt. Onderwerpen als sustainable energy, women's rights en democracy kwamen aan bod in de 6 commissies. Ook werden er workshops gegeven over debatteren, lobbyen en het maken van resoluties en amendementen. En als beloning was er een knallend feest op zaterdagavond. Onze leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan, veel geleerd en vast en zeker ook nieuwe vrienden gemaakt onder deelnemers van andere scholen.

Best Delegates FirstMUN
Tijdens de FirstMUN conferentie werden onze leerlingen uitgeroepen tot best delegate in 3 van de 6 commissies. Mees Lansbergen (2T1), Alana Peters (3T1) en André Hoek (2T1) – voor wie het zelfs zijn eerste MUN was, hebben overtuigend gedebatteerd, gespeecht en gelobbyd voor de standpunten van hun land. We zijn erg trots op hen!


TTO students participated in the MUN at the International School of the Hague this past weekend. Students represented Andorra and Morocco and debated topics related to the conference theme: “Peace, Justice & Inclusive Societies”.  More than 1,000 people from 12  countries participated in the conference, making it one of the largest MUNs in the Netherlands. 


Afgelopen woensdag zijn de tto-brugklassers teruggegaan in de tijd. Samen met het Engelse theatergezelschap Phileas Fog herleefden zij de Victoriaanse tijd en hebben ze evaren hoe hard het leven voor kinderen toen was! 


Dorenweerd TTO students participated in the 10th annual LMUNA (Model United Nations Conference) in Arnhem. A total of 24 students from T2-T6 debated on issues ranging from reviewing guidelines for peace building operations to the issues of territorial disputes in the South China Sea. The students on the security council also had to react to a “crisis situation” involving North Korea and nuclear weapons. Dorenweerd represented Bolivia, Brazil, Vietnam, Malaysia, and South Korea. 

TTO


Working on solutions for global problems. In keeping with the TTO Theme “Go Global”,  TTO 2 students created prototypes of inventions to solve a plethora of global 


The TTO department held their annual IB graduation ceremony on Friday, September 29th at the Warnsborn Hotel in Arnhem. Ms. Kells, Mr. van Rooijen, and Ms. Vasseur addressed the graduates and presented them with their IB English diplomas. Dorenweerd College is very proud of their achievements and wishes them the very best in their future endeavours. 


TTO 2 participated in the school-wide project Cross Your Borders during the WAO week. Students were introduced to the culture and social situations of developing countries. At the end of the course, students demonstrated their understanding of their countries in creative presentations. The project CYB supports TTO theme “Go Global”. 


In het kader van internationalisering vond tijdens de WAO een uitwisseling plaats met leerlingen uit Krakau (Polen) en Dachau (Duitsland). De Poolse en Duitse leerlingen waren een week lang in Nederland en hebben samen met leerlingen uit 3-tto allerlei activiteiten ondernomen. In het voorjaar bezoeken de tto-leerlingen van het Dorenweerd College Duitsland of Polen. 


Donderdag 28 september heeft de nieuwe burgermeester van Renkum, mevrouw Schaap, een cadeau in ontvangst genomen van de burgermeester van Dachau, onze zustergemeente. Een groep van 25 leerlingen uit Dachau was tijdens de WAO namelijk in Nederland in verband met een uitwisseling met derdejaars tto-leerlingen. Ook was er een groep Poolse leerlingen op het Dorenweerd College voor een uitwisseling. Burgermeester Schaap was diep onder de indruk van de samenwerking en de beheersing van de Engelse taal van de leerlingen. 


Nog een paar dagen en dan is de zomervakantie weer voorbij. Hopelijk heb je genoten van de vakantie en ben je voldoende uitgerust om volgende week weer aan de slag te gaan. Bekijk hieronder de uitnodidingen voor de introductiedagen van volgende week:

Leerjaar 1 1B introductiebrief aug 2017
  1T introductiebrief aug 2017
   
Leerjaar 2 2M introductiebrief aug 2017
  2H introductiebrief aug 2017
  2V introductiebrief aug 2017
  2T introductiebrief aug 2017
   
Leerjaar 3 3M introductiebrief aug 2017
  3H introductiebrief aug 2017
  3V introductiebrief aug 2017
  3T introductiebrief aug 2017
   
Leerjaar 4 4M introductiebrief aug 2017
  4H introductiebrief aug 2017
  4V introductiebrief aug 2017
   
Leerjaar 5 5H introductiebrief aug 2017
  5V introductiebrief aug 2017
   
Leerjaar 6 6V introductiebrief aug 2017