This weekend 18 TTO students participated in the 11th annual LMUNAa conference at the Lorentz Lyceum in Arnhem. Students from TTO 2-TTO 5, debated on issues of international importance related to the theme of “Our Ocean, Our Future, Our Responsibility”.  Student represented Germany, Mexico, Hungary, and Mali. Our students were active in lobbying, debating, and resolution writing. 


Congratulations to the TTO students of 2018. Friday evening at Hotel de Wereld in Wageningen, the Dorenweerd students received their IB certificates for Language and Literature. This year, again, all students passed the International Baccalaureate for English. Dorenweerd is very proud of their achievements and wish them the best in the future. 


Nog een paar dagen en dan is de zomervakantie weer voorbij. Hopelijk heb je genoten van de vakantie en ben je voldoende uitgerust om volgende week weer aan de slag te gaan. Bekijk hieronder de uitnodidingen voor de introductiedagen van volgende week:

Brugklas  Introductiebrief brugklas 2018
   
Leerjaar 2  Introductiebrief 2 mavo 2018 
  Introductiebrief 2 havo 2018 
  Introductiebrief 2 vwo 2018
  Introductiebrief 2 tvwo 2018
   
Leerjaar 3  Introductiebrief 3 mavo 2018
  Introductiebrief 3 havo 2018
  Introductiebrief 3 vwo 2018
  Introductiebrief 3 tvwo 2018
   
Leerjaar 4  Introductiebrief 4 mavo 2018
  Introductiebrief 4 havo 2018
  Introductiebrief 4 vwo 2018
   
Leerjaar 5  Introductiebrief 5 havo 2018
  Introductiebrief 5 vwo 2018
   
Leerjaar 6  Introductiebrief 6 vwo 2018

 


TTO students from Dorenweerd College participated in OLMUN (Oldenburg Model United Nations) from June 12-15th. Eight students from TTO 3 and TTO 4 travelled to Germany to debate on various international topics with more than 800 students from Germany, USA, UK,  Hungary, the Netherlands and Belarussia. Our students represented Germany and Bolivia on the Security Council, General Assembly, Environmental Committee, Human Rights Council, and the Special Commission focussing on support for natural disasters.


De 1 tto-klassen hebben tijdens WAO2 een bezoek gebracht aan Engeland. Naast diverse sport- en spelactiviteiten en Engelse les, was er tijd voor een bezoek aan Oxford en Londen. In Oxford hebben we Christchurch bezocht. In Londen konden de leerlingen kiezen uit een bezoek aan het Science Museum en het Natural History museum. Aansluitend hebben we al wandelend een deel van de stad verkend. Na vrije tijd in Covent Garden, sloten we de dag in Londen af met een bezoek aan de musical The Lion King. Al met al een zeer geslaagde, leerzame en gezellige week!


In keeping with the Go Global theme, TTO 2 spent two days in Brussels as part of their WAO activities. In TTO2, students focus on how their lives are affected by international relations and multiculturalism. This year they visited the Parlamentarium, an interactive museum where they discovered how the EC influences their daily lives. Next, they visited the actual parliament and learned about how legislation is debated and how the Dutch are represented. They also visited the Atomium, which was part of the World Fair in 1958, and a surrealist exhibition, where they created their own surrealist pictures with backgrounds from Margritte. The students had a chance to roam around Mini-Europe, and we all caught the latest Spielberg movie: Ready Player One.


Op dinsdag 24 april hadden de tweede jaars van TTO voor de WAO een workshop Social Design. Deze workshops werden gegeven door onze docent mevrouw Stuurman en door workshopleider mevrouw Bijl van Kleinkunstig. De leerlingen moesten in groepjes bedenken hoe zij door middel van kunst een maatschappelijk probleem kunnen oplossen. Thema's zoals duurzaamheid en pesten zijn onder andere tijdens de workshop aan bod gekomen. Uiteindelijk hadden de leerlingen een prototype gemaakt en dit gepresenteerd aan de klas. Een van deze werken kunt u bekijken bij de receptie. 


TTO 2 students participated in a public speaking workshop given by Marc Norris from the UK. This workshop is preparation for the Junior Speaking Contest in TTO 3. Students learned about using ethos, pathos, and logos to persuade their audience.

TTO


Afgelopen dinsdag 10 april heeft zich in de aula van de school een Taaldorp afgespeeld. Taaldorp is een lesvorm om de spreekvaardigheid van een vreemde taal te toetsen of te oefenen. In deze lesvorm wordt een Engels dorp nagebootst en voeren de deelnemers informele gesprekken. De bewoners worden gespeeld door leerlingen uit 3 tto, de bezoekers komen uit 3 mavo. De beoordelaars zijn docenten of  leerlingen uit 4 en 5 tto. 

Taaldorp is onderdeel van het keuzevak ‘Cambridge English’ op de mavo. Het doel van Taaldorp is leerlingen uit 3 mavo voorbereiden op hun Preliminary English Test (PET) in Amsterdam. Na het behalen van het ‘exam’ krijgen de geslaagde leerlingen een certificaat.

Daan van Kraaij (3m1, CEN-leerling): ‘’Ik vond het heel leuk en leerzaam. Het voeren van een gesprek in het Job centre vond ik lastig. De TTO-leerlingen waren goed voorbereid. Het is wel leuk dat we een keer iets anders doen dan leren uit een boek. Taaldorp vind ik veel leuker dan leren uit het boek.’’

Bekijk hier een aantal foto's van het Taaldorp!


TTO students participated in the first annual Rivers International School MUN (RIMUN) on March 2-4th. The students actively debated on global issue topics, while representing China, Germany, Pakistan, Nigeria, and the Philippines. This was a beginner conference which gave our younger students an excellent opportunity to gain experience in MUN debating. 

TTO