TTO 2 students participated in a public speaking workshop given by Marc Norris from the UK. This workshop is preparation for the Junior Speaking Contest in TTO 3. Students learned about using ethos, pathos, and logos to persuade their audience.

TTO


Afgelopen dinsdag 10 april heeft zich in de aula van de school een Taaldorp afgespeeld. Taaldorp is een lesvorm om de spreekvaardigheid van een vreemde taal te toetsen of te oefenen. In deze lesvorm wordt een Engels dorp nagebootst en voeren de deelnemers informele gesprekken. De bewoners worden gespeeld door leerlingen uit 3 tto, de bezoekers komen uit 3 mavo. De beoordelaars zijn docenten of  leerlingen uit 4 en 5 tto. 

Taaldorp is onderdeel van het keuzevak ‘Cambridge English’ op de mavo. Het doel van Taaldorp is leerlingen uit 3 mavo voorbereiden op hun Preliminary English Test (PET) in Amsterdam. Na het behalen van het ‘exam’ krijgen de geslaagde leerlingen een certificaat.

Daan van Kraaij (3m1, CEN-leerling): ‘’Ik vond het heel leuk en leerzaam. Het voeren van een gesprek in het Job centre vond ik lastig. De TTO-leerlingen waren goed voorbereid. Het is wel leuk dat we een keer iets anders doen dan leren uit een boek. Taaldorp vind ik veel leuker dan leren uit het boek.’’

Bekijk hier een aantal foto's van het Taaldorp!


TTO students participated in the first annual Rivers International School MUN (RIMUN) on March 2-4th. The students actively debated on global issue topics, while representing China, Germany, Pakistan, Nigeria, and the Philippines. This was a beginner conference which gave our younger students an excellent opportunity to gain experience in MUN debating. 

TTO


Op donderdag 22 februari heeft Max, als Dorenweerd-winnaar van onze eigen wedstrijd, meegedaan aan de regionale Junior Speaking Contest op het Kandinsky College. De Junior Speaking Contest is een speechwedstrijd voor TTO-leerlingen uit de derde klas. De leerlingen moesten een speech van drie minuten geven, in het Engels en uit het hoofd. De wedstrijd had als thema "Living your Fantasy". Inhoud was erg belangrijk, maar ook de manier van spreken. Max blonk hierin in het bijzonder uit, want hij maakte het publiek meermaals aan het lachen. Hij mag heel trots zijn op deze prestatie. 


TTO 4 & 5 participated in a Shakespeare Workshop given by a British Theatre group. Both groups were introduced to Shakespeare’s Macbeth, which is part of their exam curriculum. 


On Thursday, January 25th, Max de Bot, Alana Peters, Maxim Slothouber, Brendon Arany, Manouk van den Hout , Isolde Janssen, Fe van Eldik, and Daan Schram competed in the school finals for the  TTO Junior Speaking Contest.  The students gave a 3 minute speech on “Living My Fantasty”. The students were amazing. The audience choose  Max de Bot (3T1) to represent Dorenweerd College at the regional finals at the Kandinsky College in Nijmegen on February 22nd.  

TTO


Van 24 t/m 26 november hebben 12 leerlingen uit 2tto en 3tto deelgenomen aan de FirstMUN conferentie in Hardenberg. FirstMUN is een Model United Nations conferentie waar leerlingen het hele weekend in het Engels debatteren over beleid dat ook door de echte Verenigde Naties besproken wordt. Onderwerpen als sustainable energy, women's rights en democracy kwamen aan bod in de 6 commissies. Ook werden er workshops gegeven over debatteren, lobbyen en het maken van resoluties en amendementen. En als beloning was er een knallend feest op zaterdagavond. Onze leerlingen hebben ontzettend hun best gedaan, veel geleerd en vast en zeker ook nieuwe vrienden gemaakt onder deelnemers van andere scholen.

Best Delegates FirstMUN
Tijdens de FirstMUN conferentie werden onze leerlingen uitgeroepen tot best delegate in 3 van de 6 commissies. Mees Lansbergen (2T1), Alana Peters (3T1) en André Hoek (2T1) – voor wie het zelfs zijn eerste MUN was, hebben overtuigend gedebatteerd, gespeecht en gelobbyd voor de standpunten van hun land. We zijn erg trots op hen!


TTO students participated in the MUN at the International School of the Hague this past weekend. Students represented Andorra and Morocco and debated topics related to the conference theme: “Peace, Justice & Inclusive Societies”.  More than 1,000 people from 12  countries participated in the conference, making it one of the largest MUNs in the Netherlands. 


Afgelopen woensdag zijn de tto-brugklassers teruggegaan in de tijd. Samen met het Engelse theatergezelschap Phileas Fog herleefden zij de Victoriaanse tijd en hebben ze evaren hoe hard het leven voor kinderen toen was! 


Dorenweerd TTO students participated in the 10th annual LMUNA (Model United Nations Conference) in Arnhem. A total of 24 students from T2-T6 debated on issues ranging from reviewing guidelines for peace building operations to the issues of territorial disputes in the South China Sea. The students on the security council also had to react to a “crisis situation” involving North Korea and nuclear weapons. Dorenweerd represented Bolivia, Brazil, Vietnam, Malaysia, and South Korea. 

TTO